Η Ευρωζώνη στηρίζει Ισπανία

«Έως 100 δισ. ευρώ θα ανέλθει, συνολικά», η στήριξη της ευρωζώνης, υπό τη μορφή δανείων, για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Ισπανίας, αναφέρεται στο ανακοινωθέν του Γιουρογκρούπ που συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ανακοινωθέν δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την επίσημη αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία.

Όπως υπογραμμίζεται, η βοήθεια θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς το ισπανικό ταμείο για την αναδιάρθρωση των τραπεζών, το οποίο θα έχει την ευθύνη για τη διάθεση της ευρωπαϊκής στήριξης στις ισπανικές τράπεζες. Η ευρωζώνη σημειώνει ότι η βοήθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στον τραπεζικό τομέα, κρίνοντας ότι η χώρα έχει ήδη εφαρμόσει σημαντικά μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, καθώς και στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας. Στο ανακοινωθέν επισημαίνεται, τέλος, ότι ζητείται από το ΔΝΤ να στηρίξει με εποπτικό ρόλο την αρωγή της ευρωζώνης προς την Ισπανία.