Η ΙΚΕΑ ανακαλεί το προϊόν IKEA 365+ SÄNDA λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας

SÄNDA tracks with lamp.JPGSÄNDA TRACKS.JPG

Η IKEA ανακαλεί την IKEA 365+ SÄNDA ράγα 70 και 114, λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

Εάν έχετε στη κατοχή σας ράγα IKEA 365+ SÄNDA 70 ή/και 114 από τον προμηθευτή 21338, με ημερομηνίες παραγωγής μεταξύ 1134 και 1208, παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση του άμεσα και να το επιστρέψετε σε οποιοδήποτε κατάστημα ΙΚΕΑ από όπου θα λάβετε νέο προς αντικατάσταση ή τα χρήματά σας πίσω.

Σημαντικό!

Για την ασφάλειά σας αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν αποσυναρμολογήσετε τη ράγα.

Η ανάκληση διεξάγεται λόγω ελαττώματος στη σύνδεση της γείωσης στη ράγα με αποτέλεσμα να παρουσιάσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας με την επαφή τους ή των συνδεδεμένων φωτιστικών.

Η ΙΚΕΑ δεν έχει λάβει αναφορές για τραυματισμό ή ανάλογο περιστατικό.

Οι επηρεαζόμενες ράγες πουλήθηκαν μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2011 και του Μαρτίου 2012. Μόνο οι ράγες IKEA 365+ SÄNDA 70 και 114 από το προμηθευτή 21338 με ημερομηνία παραγωγής 1134 – 1208 επηρεάζονται από αυτή την ανάκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 801 11 22 722 (από κινητό στο 210 35 43 403 ).