Η ΚΟDAK ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Την κατασκευή ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και βιντεοκαμερών θα διακόψει το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Eastman Kodak όπως μετέδωσαν την Παρασκευή αμερικανικά ΜΜΕ. Τους τελευταίους μήνες η ιστορική αμερικανική εταιρεία αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες συνεπεία του σκληρού ανταγωνισμού, και στις 19 Ιανουαρίου υπέβαλε αίτηση για προστασία από τους πιστωτές της βάσει του άρθρου 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας για να κηρύξει πτώχευση της εταιρείας στο πλαίσιο της οποίας προγραμματίζει σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας.

Η Kodak θα επικεντρωθεί στην παραγωγή εκτυπωτών και στις υπηρεσίες φωτογραφικών εκτυπώσεων.