Η κρίση επηρεάζει και τα ΙΚΕΑ

 

Κάμψη πωλήσεων κατά 6,31% κατέγραψε το 2011 η House Market (IKEA), ενώ σημαντική πτώση κατά 60% εμφάνισε και σε επίπεδο προ φόρων κερδοφορίας. Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 262 εκατ. ευρώ από 280 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 9 εκατ. ευρώ από 21,6 εκατ. ευρώ το 2010. Ωστόσο, η εταιρεία αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 63% φτάνοντας τα 38,7 εκατ. ευρώ από 23,7 εκατ. ευρώ, ενώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 21,17% το οποίο ανήλθε σε 128 εκατ. ευρώ.