>Η Πειραιώς χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σταθμό

>

Την κατασκευή του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού σταθμού της χώρας, ισχύος 9,99 MW, χρηματοδοτεί η Τράπεζα Πειραιώς, σε μια έμπρακτη κίνηση στήριξης της πράσινης επιχειρηματικότητας, εν μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Ο φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία Selected Volt Α.Ε.


Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία της εν λόγω επένδυσης είναι αρκετή για να ηλεκτροδοτήσει μια πόλη με πληθυσμό 10.800 κατοίκων ή, ισοδύναμα, 3.730 νοικοκυριά. Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια με πετρέλαιο, θα απαιτούνταν 24.450 βαρέλια πετρελαίου ετησίως.

Δεδομένου ότι, η καθαρή ενέργεια που θα παράγει ο φωτοβολταϊκός σταθμός υποκαθιστά ηλεκτρική ενέργεια που εναλλακτικά θα παραγόταν από λιγνίτη, η επένδυση θα αποτρέψει την έκλυση στην ατμόσφαιρα περίπου 18.600 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Από περιβαλλοντικής απόψεως, το παραπάνω είναι ισοδύναμο με τα οφέλη που μας παρέχουν 1 εκατομμύριο δέντρα ή αλλιώς 20.000 στρέμματα δάσους και επίσης ισοδύναμο με το να τεθούν εκτός κυκλοφορίας 6.000 αυτοκίνητα μέσου κυβισμού.

Η χρηματοδότηση βασίστηκε σε δομή project finance και υλοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, η οποία κατέχει ηγετική θέση στη χρηματοδότηση έργων στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για την υλοποίηση της συναλλαγής, ενήργησαν για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς η εταιρεία Πειραιώς Real Estate ως τεχνικός σύμβουλος και η εταιρεία Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων ως ασφαλιστικός σύμβουλος.

Διαβάστε περισσότερα: http://windmo.blogspot.com/2010/12/blog-post_4242.html#ixzz17Su36lAD
Under Creative Commons License: Attribution