Η ρωσική VTB αγοράζει την Marfin Popular Bank

Στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Marfin Popular Bank προτίθεται να προχωρήσει ο ρωσικός τραπεζικός όμιλος VTB, σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες του protothema.gr.

Κατά την ίδια πληροφόρηση, στελέχη του ρωσικού τραπεζικού ομίλου ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου των χρηματοοιονομικών της τράπεζας (due dilligence), ενώ πρόθεση των Ρώσων είναι το deal να πραγματοποιηθεί μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ταυτόχρονη παραίτηση των παλαιών μετόχων.

Μάλιστα, σε περίπτωση που η συμφωνάι κλείσει, ο ρωσικός όμιλος φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει και στην αλλαγή του ονόματος της τράπεζας, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με την Marfin Investment Group (MIG)

Σήμερα η Marfin Populaw Bank ανακοίνωσε καθαρές ζημιές ύψους 2,5 δισ. ευρώ λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων και των αυξημένων προβλέψεων για την χρήση του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση σε τέτοιο βαθμό των προβλέψεων αποτελούν, σύμφωνα με τις πηγές μας, επιθυμία της ίδιας της ρωσικής πλευράς, προκειμένου να υπάρχει μία ακριβής εικόνα για τις επισφάλειες καθώς και για να “καθαρίσει” η τράπεζα προ της μεταβίβασής της.

Ο όμιλος σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση τη διαγραφή του 60% της ονομαστικής αξίας των ελληνικών ομολόγων που έχει στην κατοχή του λόγω του PSI+ ύψους 1.969 εκατ. ευρώ καθώς και τις προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στα 1.151 εκατ. ευρώ (σε σχέση με 266 εκατ. ευρώ το 2010).

Την ίδια στιγμή ο όμιλος της Marfin Popular Bank ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις ύψους 388 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,2% και συνολικά έσοδα ύψους 1.037 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1,5%.

Τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προσωπικού, διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα.

Επιπρόσθετα, ο όμιλος ανακοίνωσε απόμείωση ύψους 796 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2011 της λογιστικής υπεραξίας (goodwill) που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των τραπεζών, Εγνατίας, Μαρφίν και Λαϊκής το 2006. Σημειώνεται ότι η απομείωση της υπεραξίας δεν έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια.

“Ως αποτέλεσμα, η αύξηση που απαιτείται για τη συμμόρφωση του ομίλου με τον προβλεπόμενο δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 9% σε συνάρτηση με μια σειρά στοχευμένων ενεργειών ανέρχεται σε λιγότερο από 1,5 δισ. ευρώ με βάση το κεφαλαιακό πλάνο που έχει κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές οι οποίες και θα παρακολουθούν την υλοποίηση του. Στο πλαίσιο της έκδοσης κεφαλαίου, ο όμιλος έχει ήδη γίνει δέκτης σοβαρού ενδιαφέροντος συμμετοχής από αξιόπιστους στρατηγικούς επενδυτές. Η διοίκηση της MPB αισιοδοξεί για την επίτευξη της κεφαλαιακής ενίσχυσης του ομίλου”, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.