>Η Τρόικα προειδοποιεί τις ελληνικές τράπεζες

>Tο Φθινόπωρο η ΕΚΤ θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και ειδικά από τις ελληνικές να μειώσουν την εξάρτηση τους από την ΕΚΤ.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αντλήσει συνολικά 95 δις ευρώ και έναντι αυτής της ρευστότητας έχουν καταθέσει ως εγγυήσεις στην ΕΚΤ 137,7 δις οι οποίες μπορεί να έχουν ξεπεράσει και τα 141 δις ευρώ μετά τις τελευταίες αλλαγές με τα haircut της ΕΚΤ.
Η τρόικα και κατ΄ ουσία και η ΕΚΤ καθώς μέλος της ΕΚΤ συμμετέχει στην Τρόικα έχουν ζητήσει από τις τράπεζες να μειώσουν την εξάρτηση τους.
Τα 95 δις θα πρέπει να γίνουν 60 δις σε διάστημα 12 μηνών αναφέρουν ορισμένες πηγές και προφανώς για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και για να μην βρεθούν σε αδιέξοδο ρευστότητας οι ελληνικές τράπεζες καθώς οι καταθέσεις συνεχίζουν να μειώνονται καθώς δαπανώνται στην εσωτερική αγορά θα πρέπει ή να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνοντας ρευστότητα ή να συγχωνευθούν ή να μειώσουν δραστικά τα κόστη ή όλα αυτά μαζί.