>Η ΤτΕ ζητάει κεφαλαιακή ενίσχυση στην TBank

>
Να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση έχει ζητήσει από την TBank η ΤτΕ όπως βεβαίως και από άλλες τράπεζες
Η ΤτΕ έχει χειρισθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά τα θέματα κεφαλαιακής επάρκειας και όπου υπήρξαν συστάσεις πραγματοποιήθηκαν ή σχεδιάζονται κεφαλαιακές ενισχύσεις….

Στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται η TBank στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 32,90% ή 47,62 εκατ μετοχές το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Το ΤΤ έχει εξετάσει τα εξής σενάρια για την TBank.
1)Πώληση της TBank καθώς είναι ζημιογόνος τράπεζα ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία εμφανίζουν χαμηλό περιθώριο κέρδους.
Η λύση αυτή εξετάσθηκε και εξετάζεται καθώς υπήρξαν 2 ενδιαφερόμενοι αλλά άλλο ενδιαφερόμενοι και άλλο υποβολής οικονομικής προσφοράς.
2)Να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση και όχι αύξηση κεφαλαίου η TBank στην οποία θα συμμετάσχει ενεργά το ΤΤ.
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της TBank ανέρχονται σε 52,48 εκατ ευρώ. Τα υβριδικά 39 εκατ ευρώ.
Τα συνολικά κεφάλαια 92 εκατ ευρώ.
Επίσης η TBank έχει 87 εκατ τιτλοποιούμενα δάνεια και 50 εκατ δάνεια μειωμένης εξασφάλισης.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 9,6% και ο βασικός δείκτης στα 6,5%.
Είναι προφανές ότι η τράπεζα χρειάζεται μια σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση περί τα 80 με 100 εκατ ευρώ.
Αν ληφθεί υπόψη ότι η TBank εμφανίζει χαρτοφυλάκιο ομολόγων 450 εκατ ευρώ 284 εκατ στα AFS και 170 εκατ στα HTM είναι προφανές ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας θα πρέπει να είναι υψηλή.
Περί τα 80 με 100 εκατ ευρώ καλύπτει τις τρέχουσες κεφαλαιακές ανάγκες.
3)Το ΤΤ έχει εξετάσει και την απορρόφηση της TBank μια τράπεζα που διαθέτει ενεργητικό 2,6 δις ευρώ δάνεια 1,7 δις ενώ οι ζημίες ανέρχονται στα 58,7 εκατ ευρώ.
Το σενάριο της απορρόφησης πάντως παρ΄ ότι μπορεί να πλήξει βραχυχρόνια το ΤΤ έχει εξετασθεί και είναι πιθανό να υιοθετηθεί αν δεν προχωρήσουν οι άλλες λύσεις….
Με βάση αξιόπιστες πηγές ένα είναι βέβαιο ότι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει άμεσα στην TBank.