Κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης από την ALPHA BANK

ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK

 

ΠΗΓΗ: Η Alpha Group Limited ανακοινώνει προαιρετική πρόταση

Η Alpha Group Limited (ο «Προτείνων») ανακοινώνει τη διενέργεια προαιρετικής προτάσεως προς  τους κατόχους (οι «Κάτοχοι Τίτλων») υφιστάμενων

(i) τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (από κοινού, οι «Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Tier One Securities),

(ii) τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (οι «Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Upper Tier II Securities) και

(iii) τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (οι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» (Lower Tier II Securities) και, από κοινού με τους Τίτλους Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και τους Τίτλους Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, οι «Τίτλοι», και έκαστη σειρά έκδοσης Τίτλων «Σειρά»), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρατίθενται κατωτέρω, για αγορά των Τίτλων από τον Προτείνοντα με την καταβολή τοις μετρητοίς της Τιμής Επαναγοράς που αναφέρεται κατωτέρω (οι «Προτάσεις» και καθεμιά η «Πρόταση»).

Η Πρόταση απευθύνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο από 20 Απριλίου 2012 Πληροφοριακό Σημείωμα («Tender Offer Memorandum») που συνέταξε ο Προτείνων και τελεί υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και διάθεσή του, που αναφέρονται κατωτέρω.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Σημειώματος (υπό τους κατωτέρω περιορισμούς στη διενέργεια της πρότασης και διάθεσης) διατίθενται από τους Διαχειριστές των Προσφορών (Dealer Managers) και από τον Εκπρόσωπο Αποδοχών (Tender Agent) ως κατωτέρω. Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται εντός αυτής έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Η Πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier Ι) του Ομίλου της Alpha Bank Α.Ε. (ο «Όμιλος»), καθώς και στην ενίσχυση της ποιότητας των κεφαλαίων του Ομίλου. Κατά την ολοκλήρωση των Προτάσεων ο Όμιλος αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και συνακόλουθα να επιτύχει επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I). Αντίστοιχα, η Πρόταση παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών στην σχετική Τιμή Επαναγοράς.

Δικαιολογητική βάση της Πρότασης

Η Πρόταση είναι σύμφωνη με τους στόχους του Ομίλου, που εστιάζουν στην ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων προ της υιοθετήσεως από την Ευρωπαϊκή Ένωση των συστάσεων (που είναι γνωστές ως Βασιλεία III) που εκπόνησε τον Δεκέμβριο του 2010 η Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών με βάση σταθμισμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Περαιτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει επίσης υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier I των Ελληνικών τραπεζών και ως εκ τούτου της Τράπεζας τόσο ενόψει των δυσμενών επιπτώσεων της Ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης στα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και της περαιτέρω επιβάρυνσης των εποπτικών κεφαλαίων που ενδέχεται να προκληθεί από τη διαγνωστική μελέτη του Ελληνικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, που διενεργήθηκε από την Blackrock στα χαρτοφυλάκια όλων των μεγαλυτέρων Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (κατ’ εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας που συνομολογήθηκε από την Ελληνική κυβέρνησης τον Μάιο του 2010 με την κοινή υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης (Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάκαμψης ΔΝΤ/Ευρωζώνης), αλλά και της συμμετοχής της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Involvement) (γνωστό ως PSI) με την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, για το PSI και το δεύτερο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης προς το Ελληνικό δημόσιο, το οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδος και της Τράπεζας της Ελλάδος την 1η Μαρτίου 2012 και κυρώθηκε δυνάμει του Νόμου 4046/2012, και την υπ’ αριθ. 2564/29.02.2012 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Ελληνικές τράπεζες οφείλουν να διαθέτουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 δείκτη Core Tier Ι 9% και 10% έως τις 30 Ιουνίου 2013. Τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη αυτών των ορίων αναμένεται να ληφθούν το 2012.

Έως την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος, ο Όμιλος δεν είχε ασκήσει δικαίωμα επαναγοράς Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης και τυχόν απόφασή του στο μέλλον να ασκήσει οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, αναφορικά με Τίτλους που δεν αποκτηθούν σύμφωνα με την Πρόταση, θα ληφθεί βάσει των εκάστοτε κρατουσών οικονομικών συνθηκών, του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των συμφερόντων του Ομίλου. Σε κάθε δε περίπτωση θα τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Alpha Group Jersey Limited δεν προέβη στην πλέον πρόσφατη καταβολή μερίσματος στις Σειρές Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Παρόλο που επί του παρόντος δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από την Alpha Group Jersey Limited επί του ζητήματος, η Τράπεζα πιστεύει ότι, ενόψει των ανωτέρω και της παρατεινόμενης σφοδρής οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και τα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ούτε η επόμενη καταβολή μερίσματος των Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί.

Οιαδήποτε απόφαση για μελλοντική καταβολή μερίσματος σε κατόχους Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, που δεν θα αποκτηθούν σύμφωνα με την Πρόταση, θα ληφθεί με βάση τους ίδιους άξονες προβληματισμού και υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών, που περιλαμβάνεται στους όρους των Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (κατά περίπτωση), αλλά και τυχόν οδηγίας της Τράπεζας της Ελλάδος περί μη καταβολής μερίσματος. Επίσης, επί του παρόντος, σύμφωνα με τα μέτρα περί Κρατικών Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ληφθεί για την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η επαναγορά ή η διανομή μερισμάτων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (“DG Comp”).

Η DG Comp έχει ανακοινώσει ότι, επί της αρχής, οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να επαναγοράζουν χρηματοπιστωτικά μέσα ούτε να προβαίνουν σε διανομή μερισμάτων, εάν κάτι τέτοιο δύναται να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης τράπεζας ή θα προσέκρουε στην αρχές περί κρατικών ενισχύσεων. Η Πρόταση εγκρίθηκε από την DG Comp στις 12 Απριλίου 2012.
Ο Όμιλος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να κατέχει, μεταβιβάσει, επανεκδώσει, επαναδιαθέσει ή ακυρώσει οποιουσδήποτε Τίτλους αγοραστούν από τον Προτείνοντα στα πλαίσια της Προτάσεως.
Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας και κάθε εκδότης Τίτλων γνωρίζει την πρόθεση του Προτείνοντα να απευθύνει την Πρόταση.

Λεπτομέρειες της Προτάσεως

Ο Προτείνων προσκαλεί τους Κατόχους Τίτλων (υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και τη διάθεση, που αναφέρονται κατωτέρω, και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα) να προσφέρουν τους Τίτλους τους για αγορά από τον Προτείνοντα έναντι καταβολής τοις μετρητοίς της Τιμής Επαναγοράς πλέον των Δεδουλευμένων Ποσών [Accrued Payment] (εφόσον υφίστανται) επί των Τίτλων αυτών.
Τίτλοι, που δεν προσφερθούν για αγορά από τον Προτείνονται στα πλαίσια της Πρότασης, θα παραμείνουν ανεξόφλητοι και θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των Τίτλων.

Ο Προτείνων δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να παρατείνει, ανανεώσει, τροποποιήσει, ανακαλέσει ή παύσει οποιαδήποτε εκ των Προτάσεων οποτεδήποτε (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα). Οι λεπτομέρειες οιασδήποτε τέτοιας παράτασης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης ή παύσης θα ανακοινωθούν όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της σχετικής
απόφασης. Βλ. «Τροποποίηση και Καταγγελία» στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Εντολή Προσφοράς

Προκείμενου να συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν την αντίστοιχη Τιμή Επαναγοράς, σύμφωνα με την αντίστοιχη Πρόταση, οι Κάτοχοι των Τίτλων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τους Τίτλους τους, υποβάλλοντας ή να φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Προσφοράς, την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Αποδοχής έως την 5η μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 4 Μαΐου 2012, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης, ανανέωσης, τροποποίησης, παύσης ή αναθεωρήσεως κατά τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Σημείωμα (η «Προθεσμία Λήξης»). Οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να επιβεβαιώσουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιστή ή άλλο διαμεσολαβητή, μέσω των οποίων κατέχουν Τίτλους, τον χρόνο, κατά τον οποίο ο διαμεσολαβητής αυτός θα χρειαστεί να λάβει εντολές από Κάτοχο Τίτλων, προκειμένου ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων να μπορέσει να συμμετάσχει ή (στις περιορισμένες περιπτώσεις που επιτρέπεται η ανάκληση) να νακαλέσει την εντολή να συμμετάσχει στην Προσφορά εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Οι προθεσμίες που μπορεί να τεθούν από οιονδήποτε τέτοιο διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή και ανάκληση Εντολών Προσφοράς μπορεί να είναι εκπνέουν πριν από τις προθεσμίες που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Οι Εντολές Προσφοράς είναι ανέκκλητες, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Τροποποίηση και Καταγγελία» του Πληροφοριακού Σημειώματος. Οι Εντολές Προσφοράς υποβάλλονται για το ανεξόφλητο κεφάλαιο ενός Τίτλου κάθε Σειράς εκδόσεως, η αξία του οποίου δε θα πρέπει να υπολείπεται της υφισταμένης ελάχιστης ονομαστικής αξίας (denomination) της υπόψη Σειράς, ενώ στις περιπτώσεις που σε μια Σειρά υφίστανται πολλαπλάσια ακέραια της ελάχιστης
ονομαστικής αξίας, οι Εντολές Προσφοράς υποβάλλονται για πολλαπλάσια, όπως περιγράφονται  στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης. Κάθε πραγματικός δικαιούχος Τίτλων θα πρέπει να συμπληρώσει και υποβάλλει αυτοπροσώπως ή για λογαριασμό του διαφορετική Εντολή Προσφοράς.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων
Τα ακόλουθα συνοψίζουν το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα των Προτάσεων, υπό την προϋπόθεση, ότι η Προθεσμία Λήξης των Προτάσεων δεν θα παραταθεί. Η παρούσα περίληψη τελεί συνολικά υπό την επιφύλαξη του Πληροφοριακού Σημειώματος και θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις λεπτομερέστερες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.