>Η BlackRock θα "ξεσκονίσει" και τις offshore εταιρείες

>


Για την ποινική διερεύνηση τυχόν προβληματικών ευρημάτων που θα προκύψουν από τον έλεγχο που διενεργεί η BlackRock στα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών προειδοποίησε ο υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Τόνισε, ακόμα, πως στον έλεγχο που γίνεται στο πλαίσιο της διαγνωστικής μελέτης δεν θα υπάρξει καμία εξαίρεση και ότι θα διερευνηθούν και τα δάνεια που έχουν δοθεί σε offshore εταιρείες οι οποίες συνδέονται με τράπεζες.

Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο κ. Βενιζέλος σημείωσε: «Τους τελευταίους 5 μήνες που έχω την ευθύνη του υπουργείου Οικονομικών, έχουμε την αποκάλυψη προβλημάτων στο τραπεζικό σύστημα· τα προβλήματα αυτά δεν έχουν δημιουργηθεί τώρα, τώρα έχουν αποκαλυφθεί και έχουν τεθεί υπό διερεύνηση ποινική, αστικοδικαιική, διοικητική και τραπεζική.

Και αυτό θα γίνει με τα πάντα και θα γίνει και με αφορμή, βέβαια, τον έλεγχο που κάνει η BlackRock, γιατί είναι άλλο να έχεις πράξεις υπεξαίρεσης, κατηγορίες περί υπεξαίρεσης, και άλλο να έχεις πιθανές απιστίες στη χορήγηση δανείων». «Είμαστε στο θέμα αυτό», συνέχισε ο κ. Βενιζέλος, «απολύτως αυστηροί, χωρίς καμία έκπτωση ή παρέκκλιση». Σε ό,τι αφορά τις offshore εταιρείες, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία εξαίρεση και κανένας φραγμός για την εξέταση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών από την BlackRock. «Δεν έχει δώσει καμία οδηγία η Τράπεζα της Ελλάδος να εξαιρεθούν από τον έλεγχο της BlackRock οι offshore εταιρείες οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα», τόνισε ο κ. Βενιζέλος.

Από την πλευρά της ΤτΕ, στην ενδιάμεση έκθεση τονίζεται -αναφορικά με τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock- ότι διενεργείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα με το Μνημόνιο, ενώ σημειώνει ότι ανάλογη διαγνωστική μελέτη ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου 2011 στην Ιρλανδία, ενώ στην Πορτογαλία ξεκίνησε πρόσφατα.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, «η αποσαφήνιση της εικόνας και η άμεση κάλυψη των ενδεχόμενων επιπρόσθετων κεφαλαίων θα λειτουργήσουν μόνο θετικά και είναι πιθανόν ότι θα διευκολύνουν τη συντομότερη επιστροφή των τραπεζών στις αγορές». Σε ό,τι αφορά τις άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η ΤτΕ υπογραμμίζει τον κίνδυνο ρευστότητας και την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης.

Για την ανακεφαλαιοποίηση ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι αν πραγματοποιηθεί μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα γίνει με την έκδοση κοινών μετοχών.

Ο κ. Βενιζέλος υπενθύμισε ότι οι προνομιούχες μετοχές, που έχουν ήδη εκδοθεί από το αρχικά πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, αθροιστικά υπερβαίνουν τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ωστόσο ο κ. Βενιζέλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η ανακεφαλαιοποίηση να γίνει με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. «Θεωρητικά, εάν μπορούσε η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών να γίνει χωρίς εγγραφές στο ελληνικό δημόσιο χρέος, εάν μπορούσε αυτό να γίνει απευθείας από έναν χρηματοοικονομικό οργανισμό, όπως το EFSF, χωρίς να μεσολαβεί η υποχρέωση του ελληνικού Δημοσίου, τότε αυτός ο πιστωτής που ανακεφαλαιοποιεί θα μπορούσε να κανονίσει μόνος του τον τρόπο με τον οποίο θα μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε ενισχυόμενου πιστωτικού ιδρύματος. Αν εμείς δεν αναλάβουμε την υποχρέωση, δεν έχουμε και λόγο να ενδιαφερθούμε για τον τρόπο κατοχύρωσης των συμφερόντων του Δημοσίου, άρα, του Ελληνα πολίτη»
.