>Η Eurobank χορηγός της νέας τηλεοπτικής καμπάνιας του ΥΠΕΚΑ

>
Χορηγός της τηλεοπτικής καμπάνιας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την πρόληψη των πυρκαγιών στη χώρα μας, είναι η Eurobank EFG, η οποία αναλαμβάνει για δεύτερη χρονιά την υποστήριξη μιας τέτοιας καμπάνιας, ανάλογης με αυτής του 2008.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καμπάνια αναδεικνύει σε κεντρικό θέμα της το γεγονός ότι το 80% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και έλλειψη αντίληψης κινδύνου. Με βάση αυτό το γεγονός, η ιδέα του τηλεοπτικού σποτ της καμπάνιας αποτυπώνει δημιουργικά το πώς μια στιγμιαία αμέλεια σε συνδυασμό με ένα ξαφνικό αέρα, μπορεί να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Η συνεισφορά του ομίλου Eurobank EFG σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος χρονολογείται από το 2001, με κορυφαία στιγμή το πρόγραμμα «Είναι Καθήκον μας» που ανέλαβε την υποστήριξη των πυρόπληκτων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννη Σ. Λάτση». Το πρόγραμμα ύψους 60 εκατ. ευρώ, διήρκησε συνολικά δύο χρόνια και περιελάμβανε πληθώρα δράσεων για την υποστήριξη των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών που επλήγησαν.