Η IS Impact πρωτοπορεί και στην ηλεκτρονική τιμολόγηση


Η I.S. Impact αποτελεί μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες, που εστιάστηκαν αποκλειστικά στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν καθώς από το 1998 παρέχει αξιόπιστες δι-επιχειρηματικές [Business-to-Business (B2B)] λύσεις και υπηρεσίες που αυτοματοποιούν και απλοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τόσο εσωτερικά σε έναν οργανισμό όσο και μεταξύ αυτών.

Ειδικά για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, η IS IMPACT, είναι η κορυφαία εταιρεία για την ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών και ιδιαίτερα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων στην Ελλάδα από την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας το 2003.

Η συσσωρευμένη εμπειρία και η τεχνογνωσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η τεχνική υπεροχή και η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη της υπηρεσίας ώστε να συμβαδίσει με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και των νομικών απαιτήσεων, έχουν καταστήσει την IS Impact ηγέτιδα εταιρεία και έφεραν τις λύσεις @connect στην κορυφή της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων στην Ελλάδα.

Επιπλέον η εταιρεία ανέπτυξε το 1ο δίκτυο συνεργατών e-Invoicing στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια πλατφόρμα από εναλλακτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, όπως η Business Exchanges SA (θυγατρική της Eurobank EFG), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ, η CosmoOne (θυγατρική του ΟΤΕ ΑΕ), η Πυλώνες Ελλάς ΑΕ και η Unisystems AE.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους άξονες:

* Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Παραστατικών και Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης, @Connect, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών που εκδίδουν ή λαμβάνουν ηλεκτρονικάκαι την Ηλεκτρονική Αποστολή παραστατικών όπως παραγγελίες, δελτία αποστολής, τιμολόγια.

Το πιο δημοφιλές παραστατικό το οποίο ανταλλάσσεται είναι το Τιμολόγιο είτε αφορά την αποστολή πληροφοριών για την αυτόματη καταχώρηση στα συστήματα των εταιρειών είτε αφορά την ηλεκτρονική αποστολή του χωρίς την εκτύπωση του φυσικού εντύπου, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν σημαντικό λειτουργικό χρόνο και κόστους από την διαδικασία τιμολόγησης ή/και αρχειοθέτησης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 2003, χρονιά ορόσημο για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα, η εταιρεία ανταλλάσσει περισσότερα από 15 εκατ. ηλεκτρονικά τιμολόγια ανάμεσα σε περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου κλάδου δραστηριότητας (π.χ. λιανικό εμπόριο, βιομηχανία, φαρμακευτικό κλάδο, τραπεζικό, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες κ.α.), και μεγέθους (από μεγάλες ελληνικές ή και πολυεθνικές επιχειρήσεις μέχρι μικρές οικογενειακού χαρακτήρα) ενώ υλοποίησε και το 1ο έργο στην Ελλάδα Άυλης Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Τιμολογίων, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ.

* Υλοποίηση Εφαρμογών Intranet, όπως εταιρικά SharePoint Intranet και Extranet, και επιπλέον υλοποιεί και τη διασύνδεση / ολοκλήρωση εφαρμογών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.

* Υλοποίηση Παραμετροποιημένων Έργων στο Internet, όπως Δυναμικά Websites εταιρικής προβολής, B2B & B2C Travel Portals με υποστήριξη online κρατήσεων, Internet Marketplaces & e-shops(B2B & B2C), Εφαρμογές μικρών αγγελιών, Εξειδικευμένα integration projects, Συστήματα RFQ / RFP.

Η εταιρεία στα περίπου 15 έτη λειτουργίας της έχει λάβει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις από την Microsoft για την τεχνολογία και την καινοτομία της ενώ έλαβε και την πιστοποίηση της ICAP για το 2011 ως μία από τις πιο δυνατές ελληνικές επιχειρήσεις.