>Η Kομισιόν θέλει ισχυρότερες και υπεύθυνες τράπεζες

>
Οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο της χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει την παγκόσμια οικονομία από το 2008. Από αυτήν εξήχθησαν διδάγματα και τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα προτάσεις για την αλλαγή της συμπεριφοράς των 8000 τραπεζών που λειτουργούν στην Ευρώπη. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις οικονομικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη. Οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν τρεις συγκεκριμένους στόχους:

1. Η πρόταση απαιτεί από τις τράπεζες να διαθέτουν περισσότερα και καλύτερης ποιότητας κεφάλαια για να αντισταθούν στα μελλοντικά πλήγματα από μόνες τους. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εισήλθαν στην τελευταία κρίση με ανεπαρκή κεφάλαια τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και από πλευράς ποιότητας, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άνευ προηγουμένου στήριξη από τις εθνικές αρχές. Με την πρόταση της η Επιτροπή μεταφέρει στην Ευρώπη τα διεθνή πρότυπα σχετικά με τα τραπεζικά κεφάλαια που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο G20 (και είναι ευρύτερα γνωστά ως συμφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ). Η Ευρώπη θα πρωτοπορήσει στο ζήτημα αυτό, εφαρμόζοντας τους εν λόγω κανόνες σε περισσότερες από 8000 τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το 53% του παγκόσμιου ενεργητικού.

2. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης παρέχοντας νέες εξουσίες στους ελεγκτές για να παρακολουθούν τις τράπεζες πιο στενά και να λαμβάνουν μέτρα μέσω ενδεχόμενων κυρώσεων όταν εντοπίζουν κινδύνους, για παράδειγμα προκειμένου να περιορίσουν τον δανεισμό όταν φαίνεται ότι εξελίσσεται σε φούσκα.

3. Συγκεντρώνοντας όλη την ισχύουσα νομοθεσία επί του θέματος, η Επιτροπή προτείνει την διαμόρφωση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Αυτό θα βελτιώσει τόσο τη διαφάνεια όσο και την επιβολή του νόμου[1].

Ο Michel Barnier, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά δήλωσε «Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει πλήξει σκληρά τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κρίση αυτή να επαναληφθεί και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τις ενέργειες ορισμένων κύκλων του χρηματοπιστωτικού τομέα να υποθηκεύσουν την ευημερία μας.Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα προτάσεις ενίσχυσης των άνω των 8000 τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη” τόνισε και συνέχισε:

“Ο τραπεζικός τομέας θα υποχρεωθεί να κατέχει περισσότερα και καλύτερης ποιότητας κεφάλαια κάθε στιγμή που θα αναλαμβάνει κινδύνους.Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα προς την αξιοποίηση των διδαγμάτων που αποκομίσαμε από την κρίση και την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης της διακινδύνευσης. Είμαι ικανοποιημένος που διαπιστώνω ότι η Ευρώπη συνεχίζει να ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο και να είναι η πρώτη νομική οντότητα σε παγκόσμιο επίπεδο που ενσωματώνει τις δεσμεύσεις του G20.Μόνον όταν εφαρμοστούν όλοι αυτοί οι κανόνες θα μπορέσουμε πράγματι να πούμε ότι εφαρμόσαμε τα διδάγματα από την κρίση.»