Η PROTON BANK μοιράζει και πάλι “δουλειές”

Με νικήτρια τη Magnet ολοκληρώθηκε το spec που έτρεξε η Proton Bank για το διαφημιστικό της λογαριασμό. Πιο συγκεκριμένα, η Magnet αναλαμβάνει το σύνολο του λογαριασμού επικοινωνίας (δημιουργικό και media) της τράπεζας, που πλέον διανύει την νέα της εποχή μετά τις εξελίξεις που σημειώθηκαν το φθινόπωρο του 2011. Αναλυτικότερα, υπο το σήμα Proton λειτουργεί η νέα Proton Τράπεζα ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, σε εφαρμογή του Νόμου 4021/2011 περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Με βάση τον Νόμο αυτό, στη νεοϊδρυθείσα τράπεζα μεταφέρθηκανε το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της παλιάς Proton Bank.