>Η TBank βρίσκεται σε αδιέξοδο

>
Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της TBank πραγματικά αγωνίζονται να διασώσουν την τράπεζα. Αλλά αυτό μόνο δεν φθάνει.
Οι μεγάλες ζημίες 71,3 εκατ και η ανεπάρκεια κεφαλαίων μόλις στα 76,7 εκατ με τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο 4,5% και το tier 1 στο 2,25% επιβάλλουν άμεσα δύο λύσεις.

Ή απορρόφηση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που εμφανίζει πιθανότητες 65% με 70% ή αύξηση κεφαλαίου 100 εκατ ευρώ την οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου το ΤΤ αλλά τότε θα υποχρεωθεί σε δημόσια πρόταση καθώς θα έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο του 33%. Το ΤΤ ελέγχει το 32,9%.
Από τα αξιοσημείωτα της TBank είναι ότι προχώρησε σε μαζικές αγορές ομολόγων ακολουθώντας την στρατηγική του ΤΤ από 51,6 εκατ στο τέλος του 2009 στα 551,1 εκατ στο τέλος του 2010.
Οι καταθέσεις έχουν σταθεροποιηθεί αλλά το βασικό πρόβλημα είναι η κεφαλαιακή ανεπάρκεια.
Tο ΤΤ εξέτασε μια σειρά εναλλακτικών λύσεων
1)Να κλείσει την Τbank αλλά η λύση αυτή απορρίφθηκε καθολικά.
2)Να την εντάξει στο Ταμείο χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η λύση αυτή δεν έχει εγκαταλειφτεί ή να κάνει χρήση βοήθειας από το δημόσιο.
3)Να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου 100 εκατ ευρώ την οποία όμως θα καλύψει το ΤΤ.
4)Να απορροφήσει το ΤΤ την Tbank μέσω δημόσιας πρότασης.
Η απορρόφηση φαίνεται να εξετάζεται διεξοδικότερα και προσεχώς θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις.
5)Επιχειρήθηκε η πώληση αλλά δεν προχωράει η λύση αυτή λόγω έλλειψης πραγματικού ενδιαφέροντος.