>Θα εξετασθεί η ιδιωτικοποίηση του ΤΤ αλλά από το 2012 οι αποφάσεις

>

Με επιταχυνόμενες διαδικασίες θα επιδιώξει το ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει τις αποκρατικοποιήσεις. Μεταξύ των εταιρειών, στις οποίες έχει συμμετοχή το ελληνικό Δημόσιο, περιλαμβάνεται και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Σημειώνεται ότι το ελληνικό Δημόσιο στο ΤΤ κατέχει το 34%, και μαζί με τα ΕΛΤΑ που ελέγχουν το 10%, φτάνει στο 44%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ θα εξεταστεί μία φόρμουλα αποκρατικοποίησης για το ΤΤ, ωστόσο λόγω και των χρηματιστηριακών συνθηκών, δε φαίνεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα προτεραιότητας του ελληνικού Δημοσίου. Έτσι είναι πολύ πιθανό η ιδιωτικοποίηση, εάν τελικά υπάρξει για το ΤΤ, να εξεταστεί από το 2012. Σημειώνεται ότι το ΤΤ εμφανίζει ενεργητικό 17,4 δις. ευρώ, δάνεια 8 δις. και καταθέσεις 12,5 δις. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 910 εκατ. ενώ το χαρτοφυλάκιο ομολόγων στα 5,35 δις. ευρώ.
Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του ΤΤ προφανώς και επηρεάζεται από τον φόρο των ομολόγων και από την TBank αλλά στο δ΄ τρίμηνο του 2010 εμφάνισε βελτίωση των επιδόσεων και αποδόσεων του.
Το ΤΤ καταφέρνει παρά τις δυσκολίες, το μεγάλο χαρτοφυλάκιο ομολόγων και τις ζημίες της TBank καταφέρνει και εμφανίζει αξιοπρεπείς αποδόσεις…..