>Θα στηρίξουν τις τράπεζες που θα αποτύχουν σε stress test οι χώρες της ΕΕ

>

Προσχέδιο κειμένου της ΕΕ, που ετοιμάστηκε για τους υπουργούς Οικονομικών προβλέπει την στήριξη των τραπεζών που θα αποτύχουν στα τεστ αντοχής (stress tests), εάν αυτές δεν μπορέσουν να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους εντός έξι μηνών από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Στο κείμενο αυτό, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος ανταπόκρισης των χωρών της ΕΕ στα αποτελέσματα των τεστ αντοχής των τραπεζών, αναφέρεται επίσης ότι οι τράπεζες που μόλις και μετά βίας περάσουν τα τεστ, θα τεθούν σε καθεστώς “ενισχυμένης εποπτείας”, προκειμένου να μην επιδεινωθούν περαιτέρω τα μεγέθη τους.
Το έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 7 Ιουλίου, δίνει περιθώριο στις τράπεζες έως τα τέλη Σεπτεμβρίου το αργότερο να εκπονήσουν νέο σχέδιο για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση και επιπλέον τρεις μήνες για να την ολοκληρώσουν.

“Εάν οι εν λόγω τράπεζες δεν μπορούν να εφαρμόσουν ένα αξιόπιστο σχέδιο μέχρι τις συγκεκριμένες προθεσμίες, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας”, αναφέρουν αξιωματούχοι στο έγγραφο που περιήλθε στη κατοχή του Reuters.

“Οι τράπεζες στις οποίες ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier1 είναι πάνω αλλά κοντά στο όριο του 5%, σύμφωνα με το σενάριο των τεστ αντοχής, θα τεθούν υπό ενισχυμένη εποπτεία έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει απρόσμενη επιδείνωση στην κεφαλαιακή τους θέση”.