>Θετικά εξελισσόμενη η αμκ της Marfin Popular Bank

>
Νέα ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνοκυπριακές τράπεζες αποτελεί και η θετικά εξελισσόμενη αύξηση κεφαλαίου της Marfin Popular Bank ύψους 488,6 εκατ ευρώ που ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα.
Μετά την Πειραιώς και η Marfin παρ΄ ότι δεν ήταν εγγυημένη η αύξηση καταφέρνει να επιτύχει τον στόχο της να συγκεντρώσει τα κεφάλαια και να περάσει ένα μήνυμα προς τους επενδυτές και την αγορά ότι οι τράπεζες εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Η διοίκηση της Marfin κινήθηκε ιδιαίτερα μεθοδικά καταφέρνοντας να πετύχει τον στόχο της κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα υπάρξουν αδιάθετες μετοχές οι οποίες όμως είναι εκ των προτέρων…καλυμμένες καθώς ομάδα ξένων τραπεζών έχει αναλάβει τον ρόλο να διαθέσει τα αδιάθετα δικαιώματα σε επιλεγμένους ξένους επενδυτές.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι από τα roads shows που είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα αλλά και λόγω της σύστασης αυτής της ομάδας ξένων επενδυτών που θα αναλάβουν να διαθέσουν τα τυχόν αδιάθετα δικαιώματα, κυρίως ξένοι επενδυτές έχουν ζητήσει να ξεκινήσει άμεσα και η έκδοση του ομολογιακού των 660 εκατ ευρώ στην τιμή μετατροπής μετά την 5ετία στα 1,8 ευρώ.
Μάλιστα πολλοί ξένοι, εκ των οποίων μερικά από τα πλέον γνωστά ονόματα σε funds ή θεσμικά χαρτοφυλάκια έχουν αναφέρει στην διοίκηση ότι στο ομολογιακό των 660 εκατ ευρώ θα τοποθετηθούν με ακόμη περισσότερα κεφάλαια.
To ομολογιακό θα είναι μετατρέψιμο σε μετοχές στην τιμή των 1,8 ευρώ μετά το πέρας της 5ετίας.
Ήδη ατύπως έχει συγκεντρωθεί ένα αρκετά αξιόλογο ποσοστό ενδιαφερομένων ξένων και λόγω της ζήτησης που υπάρχει η διοίκηση της Marfin εξετάζει μήπως επισπεύσει και την έκδοση του ομολογιακού.

Πως εξελίσσεται η αύξηση κεφαλαίου;

Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της Marfin είναι πολύ μεγάλο αυτό το διαπίστωσε η διοίκηση υπό τον Ευθ. Μπουλούτα ο οποίος έχει χειρισθεί αρκετά αποτελεσματικά την όλη διαδικασία.
Στα road shows που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από πάσης φύσεως funds ήταν μεγάλο.
Υπάρχουν ενδείξεις, αποχρώσες ενδείξεις ότι μπορεί τελικώς η αύξηση κεφαλαίου μαζί με τις προσφορές για τα αδιάθετα που μπορεί να υπάρξουν να υπερκαλυφθεί….
Οι ξένοι είναι ιδιαίτερα θετικοί και έτοιμοι να τοποθετηθούν στην αύξηση κεφαλαίου της Marfin Popular Bank ύψους 488,6 εκατ ευρώ.
Στην Κύπρο επίσης το κλίμα είναι θετικό ενώ όποια ερωτηματικά υπάρχουν επικεντρώνονται στους μικρομετόχους στην Ελλάδα.
Με βάση τελευταίες πληροφορίες μεγάλο μέρος των μικρομετόχων θα συμμετάσχει καθώς με την κίνηση αυτή θα μειώσει το μέσο κόστος κτήσης των μετοχών που κατέχει.
Η αύξηση κεφαλαίου της Marfin ως γνωστό δεν είναι εγγυημένη… από αναδόχους.
Παρ΄ όλα αυτά η τράπεζα συνέστησε μια ομάδα ξένων τραπεζών οι οποίοι θα αναλάβουν την διάθεση τυχόν αδιαθέτων μετοχών αν τελικά προκύψουν.
Οι ξένοι πάντως φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν το ποσοστό τους στην Marfin ενώ οι επιλογές της Marfin είναι όχι hedge funds τα οποία είχαν πλήξει στο παρελθόν την τράπεζα.
Για την πορεία της αύξησης όπως έχει τονιστεί το 40% των μετόχων είχαν αναφέρει προ της έναρξης της διαδικασίας ότι θα συμμετάσχουν.
Χρονοδιαγραμματικά σήμερα 11 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η αύξηση κεφαλαίου ύψους 488,6 εκατ ευρώ με την έκδοση 1 νέας μετοχής για κάθε 2 παλαιές στην τιμή του 1 ευρώ. Οι εκδομένες μετοχές 976,335 εκατ. Στις 15 Φεβρουαρίου το ΔΣ θα αποφασίσει για το πώς θα κατανεμηθούν οι αδιάθετες μετοχές.
Στις 25 Φεβρουαρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Με βάση την μετοχική σύνθεση το Dubai ελέγχει το 18,69% και η MIG το 9,49% της τράπεζας. Σημειώνεται ότι από χθες το Dubai κατέβαλλε 91,3 εκατ και η MIG τα 46,36 εκατ ευρώ.
Οι ιδιώτες επενδυτές κατέχουν 42,30% τα ταμεία 3,21% το προσωπικό της Λαϊκής 2,07%.
Ο Θεοχαράκης ελέγχει το 2,68% της τράπεζας και θα συμμετάσχει μερικώς, ο Λανίτης 4,61% θα συμμετάσχει.
Συνολικά υπάρχουν 77.568 μέτοχοι στην Marfin Popular.
O συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Marfin θα διαμορφωθεί στο 16% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και του ομολογιακού. Αν συμπεριληφθεί μόνο η αύξηση θα διαμορφωθεί στο 13,6%.
Η Marfin διαθέτει συνολικά 3,4 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα που αντιστοιχούν στο 7,9% του ενεργητικού.
Από αυτά 338 εκατ είναι έντοκα ενώ το 59,38% των ελληνικών ομολόγων λήγει το 2013.
Η Marfin έχει αντλήσει από την ΕΚΤ 7 δις ευρώ ως ρευστότητα.
Η πλεονάζουσα ρευστότητα της τράπεζας υπολογίζεται σε 1,8 δις ευρώ.