Θ.Βενιάμης: Απαιτείται εθνική στρατηγική για την Ναυτιλία

Η ναυτιλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενδογενή προβλήματα, όπως υπερχωρητικότητα με παράλληλη μείωση των διακινούμενων φορτίων λόγω της ύφεσης, έλλειψη πηγών χρηματοδότησης λόγω της χρηματοπιστωτικής στενότητας, συντριπτική πτώση της αξίας των πλοίων, νεότευκτων και μεταχειρισμένων, διακυμάνσεις στις τιμές καυσίμων και ως επακόλουθο, απότομη πτώση των ναύλων.

Aυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ.Θεόδωρος Βενιάμης στο εισαγωγικό σημείωμα της ετήσιας έκθεσης της Ενωσης.

 

Ο κ. Βενιάμης τονίζει ότι «ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο από οικονομικής όσο και πολιτικής πλευράς, στην σύγχρονη ιστορία. Όσον αφορά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, οι πρόσφατες εξελίξεις διατηρούν έντονα χαρακτηριστικά ρευστότητας. Σε κάθε περίπτωση, η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομική ύφεση επιμένει, δημιουργώντας μεγάλες προκλήσεις για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία».

 

Ο πρόεδρος της ΕΕΕ σημειώνει ακόμη ότι πέρα από τις αντιξοότητες αυτές η καθημερινή λειτουργία των πλοίων αντιμετωπίζει σωρεία πρακτικών προβλημάτων, όπως η συνεχής κλιμάκωση των πειρατικών επιθέσεων, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις που οδηγούν σε επιβολή εμπορικών κυρώσεων κατά χωρών με καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και η ανάγκη συμμόρφωσης με περιφερειακές νομοθεσίες περιβαλλοντικού ή εμπορικού χαρακτήρα που δεν προσιδιάζουν στο διεθνή χαρακτήρα της ναυτιλίας.

 

«Στο σύνθετο αυτό και επιπλέον αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, η ναυτιλία των Ελλήνων άντεξε, διατηρώντας την ηγετική θέση της στην παγκόσμια κατάταξη. Οι θετικές της επιδόσεις όμως δεν δικαιολογούν εφησυχασμό, αλλά απαιτούν εγρήγορση και συνεχή επαναπροσδιορισμό νέων στόχων», τονίζει ο κ. Βενιάμης και προσθέτει ότι «οι θαλάσσιες μεταφορές, εξυπηρετώντας διαχρονικά τις διατροφικές, ενεργειακές και σε πρώτες ύλες ανάγκες της ανθρωπότητας, θα εξακολουθούν να παίζουν στρατηγικό ρόλο στην αλυσίδα μεταφοράς των συνεχών αυξανόμενων απαιτήσεων του παγκόσμιου εμπορίου».

 

Ο πρόεδρος της Ένωσης εφοπλιστών αναφέρει επιπλέον ότι «σε εθνικό επίπεδο, απαιτείται εθνική στρατηγική, επικεντρωμένη στην επείγουσα ανασυγκρότηση των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών, διοικητικών και υλικοτεχνικών, περιλαμβανομένου κατά προτεραιότητα του κατηργημένου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με στόχο την ομαλή λειτουργία, χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα, της ναυτιλιακής δραστηριότητας και την διατήρηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Επιπλέον, η οικονομική στενότητα του δημοσίου δεν πρέπει να αναστείλει τις μακροχρόνιες προσπάθειές μας για προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα, οι οποίες τα δύο τελευταία χρόνια απέφεραν θετικότατα αποτελέσματα».

 

Κλείνοντας το εισαγωγικό σημείωμα επισημαίνει πως οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, προκειμένου να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο και την «επόμενη ημέρα» της παγκόσμιας οικονομίας. «Θα είναι η μεγάλη πρόκληση για το επιχειρηματικό της πνεύμα και την προσαρμοστικότητα που την χαρακτηρίζουν».