>Ιδιωτικός πυλώνας για εφάπαξ στους εργαζόμενους της Alpha Bank

>

Στη δημιουργία ενός ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος, σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ΑΧΑ θα προχωρήσει η διοίκηση της Alpha Bank σε συνεργασία με το Σύλλογο Υπαλλήλων σε αυτή. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υποστηρίζει πως την ώρα που η βαθιά οικονομική κρίση οδηγεί τους εργαζόμενους στην ανασφάλεια και διαλύει την κοινωνική ασφάλιση, η απόφαση αυτή, δίνει λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν κυρίως τους νέους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank, θεωρούν τη συμφωνία ως «δημιουργία ειδικού πυλώνα ασφάλισης που λειτουργεί συμπληρωματικά με την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων» και επισημαίνουν ότι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συμφωνίας που πραγματοποιείται σε μια τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία, αποτελεί η οικονομική συμμετοχή της Τράπεζας κατά ποσοστό ως και 3%.

Βάσει των σχεδιασμών, από την 1-1-2011 δημιουργείται ειδικός πυλώνας για την παροχή εφάπαξ σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί και ασφαλισθεί για πρώτη φορά από την 1-1-1993 και μετά. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ΑΧΑ.

Πως θα λειτουργήσει το σύστημα:

Για κάθε ένα από τα ασφαλιζόμενα μέλη τηρείται αναλυτικός ατομικός λογαριασμός επενδύσεων, ο οποίος θα αποτελείται από 2 μέρη:

1. Το τμήμα που δημιουργείται από τις εισφορές του ασφαλισμένου.
1. Το τμήμα που δημιουργείται από τις εισφορές της τράπεζας.

Οι μηνιαίες εισφορές του εργαζόμενου θα είναι 2% και της τράπεζας 2%, ενώ ο εργαζόμενος θα μπορεί να συμμετέχει και με εισφορές ύψους από 3% έως και 6% ενώ η τράπεζα με εισφορές 3%.

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός των απολαβών του εφάπαξ με τα αντίστοιχα χρόνια δουλειάς και τις εισφορές στο νέο πρόγραμμα.

Άνδρας:

Πρόσληψη
ηλικία πρόσληψης
έτη δουλειάς
εισφορές 2%+2%
εισφορές
3%+3%
1-1-1999
29
33
εφάπαξ €157.131
εφάπαξ €221.015
3-4-2000
27
35
εφάπαξ €197.864
εφάπαξ €280.618
1-1-2007
27
35
εφάπαξ €157.000
εφάπαξ €235.000


Γυναίκα:

Πρόσληψη
ηλικία πρόσληψης
έτη δουλειάς
εισφορές 2%+2%
εισφορές
3%+3%
16-6-2000
33
24
εφάπαξ €97.702
εφάπαξ €134.209
01-01-2008
25
32
εφάπαξ €121.000
εφάπαξ €182.000

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων στην Τράπεζα, επισημαίνουν ότι ο εργαζόμενος θα έχει και την φοροαπαλλαγή η οποία ισχύσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τα ασφαλιστικά προϊόντα και εκπίπτει από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.