Ιδρύθηκε η «Ένωση Ελληνοευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων» – Οι στόχοι

Μετά από εφτά χρόνια βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, δημιουργήθηκε η ανάγκη μιας κοινής φωνής, μιας κοινής πορείας των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου των ευρωπαϊκών χωρών στην Ελλάδα τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την Ευρώπη, μία κοινή δράση που δεν είναι άλλη από αυτή των διμερών Εμπορικών Επιμελητήριων.

Η συνεργασία των Διμερών Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων κρίθηκε απαραίτητη για μία συλλογική προσπάθεια συνέχισης της λειτουργίας των περισσοτέρων, εάν όχι του συνόλου των επιχειρήσεων μελών μας, τουλάχιστον με τη μορφή, το αντικείμενο και τον αριθμό εργαζομένων που εξακολουθούν να απασχολούν καθώς και της προσπάθεια εύρεσης νέων ευρωπαϊκών επενδύσεων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΣΤΟΧΟΣ:

–          Μεγαλύτερη δυναμική στο πλαίσιο στήριξης της ελληνικής οικονομίας μέσα στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
–          Θεσμικός εταίρος της ελληνικής κυβέρνησης σε θέματα εξωστρέφειας και επενδύσεων.
–          Θεσμικός εταίρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα που αφορούν την ελληνική οικονομία και το αναπτυξιακό της δυναμικό
–          Εκπροσώπηση και προβολή των  συμφερόντων των ευρωπαίων επενδυτών στη χώρα μας
–          Στήριξη των ήδη ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Ελλάδα
–          Προσέλκυση νέων επενδύσεων
–          Δημιουργία του εργαλείου «ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ»

Σε αυτή την πορεία, ο ρόλος των διμερών επιμελητηρίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Συνδέοντας τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας με τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας στο εξωτερικό, τα επιμελητήρια αποτελούν σημαντικό και αξιόπιστο μέσο για την προώθηση τόσο της ζητούμενης εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, όσο και της εισροής νέων επενδύσεων, απαραίτητης προϋπόθεσης για την ανάσχεση της αύξησης της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.