>Ικανοποίηση αναλυτών για την Alpha Bank

>
Iκανοποιημένοι εμφανίζονται στο σύνολό τους οι αναλυτές, εγχώριοι και ξένοι, για τα αποτελέσματα τριμήνου της Alpha Bank.

Η Deutsche Bank τονίζει ότι τα καθαρά κέρδη ήταν αντίστοιχα των εκτιμήσεών της και υψηλότερα των συγκλινουσών εκτιμήσεων. Διατηρεί την τιμή-στόχο των 4,50 ευρώ και τη σύσταση hold.

Η Bank of America Merrill Lynch τονίζει πως τα μεγέθη ήταν όπως αναμενόταν, με τη ρευστότητα να παραμένει μεγάλο ζήτημα, καθώς μειώθηκε η δεξαμενή των collateral. Επίσης, εκτιμά ότι η επιδείνωση της ποιότητας των asset δεν αναμένεται να βελτιωθεί βραχυπρόθεσμα. Συνολικά επισημαίνει ότι το α΄ τρίμηνο δεν αλλάζει το investment case για την Alpha Bank. Οι μεσοπρόθεσμες προκλήσεις παραμένουν και η έκβαση από τα μέτρα λιτότητας είναι αβέβαιη. Ενώ η διοίκηση της Alpha Bank δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση, «ισχυριζόμαστε ότι αυτό το ρίσκο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Για αυτό παραμένουμε neutral».

Η UBS από την πλευρά της διατηρεί τη σύσταση buy και την τιμή-στόχο των 4,50 ευρώ, τονίζοντας πως ήταν αντίστοιχα των εκτιμήσεων, τα μεγέθη α΄ τριμήνου της Alpha Bank. Συνολικά θεωρεί πως δεν υπήρξαν εκπλήξεις, αν και η όλη εικόνα παραμένει δύσκολη.

Η HSBC σχολιάζει πως τα αποτελέσματα της Alpha Bank ήταν υψηλότερα των προσδοκιών εξαιτίας των μεγαλύτερων κερδών από το trading και της καλύτερης διαχείρισης του κόστους. Όπως επισημαίνει, η απομόχλευση σε όλες τις βασικές αγορές δραστηριοποίησης της τράπεζας συνεχίζεται. Οι αποσύρσεις καταθέσεων στην Ελλάδα ήταν αντίστοιχες των εκτιμήσεων, ενώ απογοήτευσε την HSBC το αντίστοιχο ποσοστό για την ΝΑ Ευρώπη. Ακόμη, η δημιουργία μη εξυπηρετούμενων δανείων επιταχύνθηκε, ωστόσο ήταν χαμηλότερη από ό,τι περίμενε η HSBC. Από την άλλη, η συγκράτηση του κόστους είναι για άλλη μια φορά ένα θετικό σημείο, με τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου να υποχωρούν 5% σε σχέση με πέρυσι.

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή από την πλευρά της τονίζει πως τα αποτελέσματα υπερέβησαν τις εκτιμήσεις της εξαιτίας των ισχυρότερων εσόδων από το trading. Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων είναι η διατήρηση του κεφαλαίου, η μείωση στην κερδοφορία από τις βασικές δραστηριότητες, που αποδίδεται στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας και στο ακόμη δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η National Securities μειώνει την τιμή-στόχο στα 5,3 από την προηγούμενη των 6 ευρώ, και διατηρεί τη σύσταση outperform, κάνοντας λόγο για μεικτά αποτελέσματα, αλλά πιο ισχυρό ισολογισμό.

Η Marfin Analysis επισημαίνει ότι το δυσμενές περιβάλλον συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στο κόστος των καταθέσεων, αν και με μειούμενο ρυθμό. Συνολικά τα αποτελέσματα ήταν αντίστοιχα των συγκλινουσών και των δικών της εκτιμήσεων. «Είναι προφανές ότι το αποδυναμωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσει να ασκεί επιπρόσθετες πιέσεις στη δημιουργία μη εξυπηρετούμενων δανείων και στο κόστος ρίσκου για το 2011». Συνολικά, αναγνωρίζει πτωτικά ρίσκα για τις εκτιμήσεις της του 2011 και το 2012.

Η Proton Bank επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της Alpha Bank ήταν κοντά στις εκτιμήσεις της. Τονίζει δε ότι οι συνθήκες σχετικά με το σύστημα καταθέσεων παραμένουν δύσκολες και για το β΄ τρίμηνο. Η διοίκηση τόνισε πως δεν σχεδιάζει να πουλήσει καμία θυγατρική της εκτός Ελλάδας. Συνολικά, τα αποτελέσματα ήταν κοντά στις προσδοκίες. Η επιδείνωση της ποιότητας των asset ήταν αντίστοιχη με ό,τι αναμενόταν, ενώ η απομόχλευση των assets ήταν η ευρύτερη μεταξύ των πρόσφατων τριμήνων, αποτυπώνοντας τις ενέργειες της διοίκησης για την προσαρμογή στο νέο λειτουργικό περιβάλλον.

Η Euroxx Securities τονίζει πως τα αποτελέσματα ήταν καλύτερων των εκτιμήσεων, συγκλινουσών και δικών της, κυρίως εξαιτίας των εσόδων από το trading.

Εξάλλου, και η Eurobank EFG Equities, αναφέρει ότι τα αποτελέσματα ήταν ελαφρώς καλύτερα εξαιτίας των εσόδων από το trading