ΙΚΑ : ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διακόπτει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την καταβολή αναπηρικών συντάξεων που έχουν εκδοθεί από τις 15/7/2010 για νέους ασφαλισμένους (από 1/1/93 και μετά) και τους παραπέμπει για επανέλεγχο στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σύμφωνα με το νέο νόμο και…
την απόφαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα ΚΕΠΑ θα κριθεί το ποσοστό αναπηρίας και είτε θα παραταθεί η συνταξιοδότηση είτε θα αναπροσαρμόζονται τα ποσά των συντάξεων, με μείωση ή αύξηση της σύνταξης για μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά αναπηρίας, αντίστοιχα.