Ικτίνος Ελλάς: Η Κίνα επηρέασε τον κύκο εργασιών το πρώτο εξάμηνο

Πτωτικά κινήθηκαν τα μεγέθη της Ικτίνος Ελλάς στο α’ εξάμηνο του έτους, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας είναι οι πωλήσεις ακατέργαστων μαρμάρων στην αγορά της Κίνας. Η Κίνα η οποία κατά τα προηγούμενα έτη απορροφούσε το 60% περίπου των εξαγωγών της εταιρείας περιορίστηκε στο 45% το 2021 και ακόμη περισσότερο το Α’ εξάμηνο του 2022 σε ποσοστό μόλις 25%.

Ειδικότερα, σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 15,5 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο  ποσό κατά το Α΄ εξάμηνο του 2021 ανερχόταν σε 18,4 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε μείωση κατά 2,9 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 16,02%. Σημειώνεται πως οι εξαγωγές  αποτελούν το 96% του κύκλου εργασιών της χρήσης.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το Α’  εξάμηνο του 2022, ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α΄  εξάμηνο του 2021 ανερχόταν σε 5,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,2 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 56,31%.

Τα κέρδη προ φόρων για το Α’  εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α’  εξάμηνο του 2021 ανερχόταν σε 3,2 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 2,9 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 91,86%.

Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις στις 30/6/2022 ανήλθαν σε 43 εκατ. ευρώ, ενώ  στις 30/6/2021 ήταν 42,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 0,9 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών για το Α’  εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 16,8 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α΄  εξάμηνο του 2021 ανερχόταν σε 19,5 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 2,7 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 14,01%.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το Α’  εξάμηνο του 2022, ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το Α’  εξάμηνο του 2021 ανερχόταν σε 6,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,2 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 48,96%.

Τα κέρδη προ φόρων για το Α’  εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 1o εξάμηνο του 2021 ανερχόταν σε 3,2 εκατ. ευρώ. σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 2,9 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 89,63%.

Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις στις 30/6/2022 ανήλθαν 43,4 εκατ. ευρώ, ενώ 30/6/2021 ήταν 43,0 εκατ. ευρώ δηλαδή αυξήθηκαν κατά 0,4 εκατ. ευρώ.

Οπως προαναφέρθηκε ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας είναι οι πωλήσεις ακατέργαστων μαρμάρων στην αγορά της Κίνας. Η Κίνα η οποία κατά τα προηγούμενα έτη απορροφούσε το 60% περίπου των εξαγωγών της εταιρείας περιορίστηκε στο 45% το 2021 και ακόμη περισσότερο το Α’ εξάμηνο του 2022 σε ποσοστό μόλις 25%.

Επίσης, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, απόρροια της πρωτοφανούς διεθνούς κρίσης, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα δυσθεώρητα κόστη των μεταφορών λόγω της δεδομένης κατάστασης δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η πανδημία που έχει προκαλέσει μόνιμο lock down στην αγορά της Κίνας, αλλά και οι δυσμενείς  εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά περιορίζουν την δυναμική της εταιρείας για να επανέλθει άμεσα στα μεγέθη προ Πανδημίας.

Παράλληλα υπάρχουν και θετικές επιπτώσεις για την εταιρεία, μειώνοντας  τον κίνδυνο εξάρτησης της από την αγορά της Κίνας και επικεντρώνοντας τη στρατηγική της στην αύξηση της διασποράς. Η αύξηση των πωλήσεων ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων κατά 30% στο πρώτο εξάμηνο του 2022, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου έχουν τροποποιήσει το μίγμα πωλήσεων.

H εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε αναβάθμιση της παραγωγής της, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά επεκτείνοντας την διασπορά της, αφενός σε νέες αγορές, αφετέρου στις αγορές που φέρνουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως οι ΗΠΑ και οι χώρες του Αραβικού  Κόλπου οι οποίες και αποτελούν τις μεγαλύτερες αγορές κατεργασμένων ελληνικών μαρμάρων.

Επίσης, η εταιρεία έχει στραφεί και σε αγορές που απορροφούν μεγάλες ποσότητες ακατέργαστων προϊόντων χαμηλότερης ποιότητας, όπως οι  χώρες της Β. Αφρικής, Τυνησία,  Αλγερία, Αίγυπτο και Μαρόκο.

Η εταιρεία ταυτόχρονα ακολουθεί το πρόγραμμα μελετών της για την εύρεση νέων κοιτασμάτων και αυτή τη στιγμή ερευνά περισσότερες από δέκα  περιοχές στην Β. Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, τηρώντας πάντα την προβλεπόμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος

Με τη δεδομένη κατάσταση, η προετοιμασία για την επόμενη μέρα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς  οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, ωστόσο η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις εστιάζοντας στην ευελιξία και στην γρήγορη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που φέρνουν απρόσμενοι εξωγενείς παράγοντες.