ΙΟΒΕ: Σαφής βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο – Ώθηση από κατασκευές και βιομηχανία

Βελτιωμένος ήταν ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα κατά τον πρώτο μήνα του 2024 ανερχόμενος στις 107,2 μονάδες, από 105,8 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2023, την ίδια στιγμή μάλιστα που στην υπόλοιπη Ευρώπη, κατά μέσο όρο, οι αντίστοιχοι δείκτες παρέμειναν αμετάβλητοι.

Όπως επισημαίνει στο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας το ΙΟΒΕ, ώθηση έλαβε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα κυρίως από την ισχυρή βελτίωση των προσδοκιών στις Κατασκευές και ηπιότερη στη Βιομηχανία, ενώ στους υπόλοιπους τομείς σημειώνεται οριακή υποχώρηση.

Παράλληλα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διορθώνει την αύξηση της εορταστικής περιόδου και μειώνεται στο επίπεδο του Νοεμβρίου.

Αν και υπάρχουν έντονες αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο, η εγχώρια βιομηχανία φαίνεται να αναμένει σχετική βελτίωση της δυναμικής της, ενώ και οι Κατασκευές κινούνται έντονα ανοδικά, με επιταχυνόμενες επενδύσεις και σημαντικό ύψος ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων.

Στα νοικοκυριά, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η πίεση από τη γενική άνοδο του επιπέδου τιμών παραμένει, άλλωστε ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πρόβλημα και κατά το τρέχον έτος παρά την άνοδο των επιτοκίων που έχει λάβει χώρα.

Όμως, η παρατεταμένη σχετική καλοκαιρία, κατά το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, συνεχίζει να αμβλύνει την επίπτωση του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά.

Συνολικά, παραμένουν οι προσδοκίες για θετική πορεία της οικονομίας, με άνοδο των επενδύσεων που θα επιδράσει θετικά στην αγορά και με μείωση της ανεργίας κατά το 2024.

Αναλυτικότερα:

  • στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα όμως αποκλιμακώθηκαν ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν σημαντικά.
  • στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση διατηρήθηκαν αμετάβλητες.
  • στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν, με το ύψος των αποθεμάτων να διατηρείται αμετάβλητο, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων εξασθενούν έντονα.
  • στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχώρησαν αισθητά, όπως και εκείνες για τη ζήτηση, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ήπια.
  • στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένισαν οριακά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και υποχώρησε η πρόθεση για αποταμίευση.

Αμετάβλητο το κλίμα σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Κατά τον ίδιο μήνα, το ΙΟΒΕ αναφέρει πως ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο διατηρήθηκε αμετάβλητος τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης των προσδοκιών σε Βιομηχανία, Υπηρεσίες, Λιανικό εμπόριο και μεταξύ καταναλωτών, καθώς οι προσδοκίες στις Κατασκευές υποχώρησαν.

Στη Βιομηχανία ο δείκτης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,1) με τα αποθέματα σε μεγάλο ποσοστό να έχουν αποκλιμακωθεί, γεγονός που υποδεικνύει αύξηση στις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, καθώς οι προσδοκίες για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες εξασθένισαν.

Το Λιανικό εμπόριο (+0,0) διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω των αμετάβλητων εκτιμήσεων σε όλους τους επιμέρους παράγοντες που συνθέτουν τον δείκτη.

Στις Υπηρεσίες οι προσδοκίες διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα (+0,2), ως αποτέλεσμα της εξασθένισης στις προσδοκίες της μελλοντικής ζήτησης, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τις αισιόδοξες εκτιμήσεις της τρέχουσας ζήτησης αλλά και των εκτιμήσεων της τρέχουσας κατάστασης.

Στις Κατασκευές, ο αντίστοιχος δείκτης εξασθένισε (-1,5) ως αποτέλεσμα των απαισιόδοξων προσδοκιών τόσο του επιπέδου παραγγελιών, όσο και των προβλέψεων για την απασχόληση.

Τέλος όσον αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οριακή μεταβολή του δείκτη (-0,2) οφείλεται στις ήπια αισιόδοξες εκτιμήσεις των νοικοκυριών για την τρέχουσα και τη μελλοντική τους κατάσταση, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τις απαισιόδοξες προσδοκίες τους για την γενικότερη κατάσταση της χώρας και τις ήπια χαμηλότερες προθέσεις τους για μείζονες αγορές. Σε ότι αφορά τις τάσεις στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε αισθητά Γερμανία (-2,2), ενώ βελτιώθηκε στην Ιταλία (+3,8), στην Πολωνία (+3,2), στην Γαλλία (+2,4), στην Ολλανδία (+1,9) και στην Ισπανία (+1,4).

Αναλυτικότερα:

  • Στη Βιομηχανία, ο δείκτης προσδοκιών στην ΕΕ διαμορφώθηκε στις -9,0 μονάδες και στις 9,4 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες υποχώρησαν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, όπως και οι προβλέψεις παραγγελιών και ζήτησης, με τα αποθέματα να αποκλιμακώνονται και στις δύο περιοχές.
  • Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +7,6 μονάδες στην ΕΕ και στις +8,8 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους βελτιώθηκαν ήπια σε Ευρωζώνη και ΕΕ. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκαν σε αμφότερες τις ζώνες, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της εξασθένισαν ήπια τόσο σε Ευρωζώνη όσο και σε ΕΕ.
  • Στο Λιανικό Εμπόριο, οι δείκτες διαμορφώθηκαν στις -4,1 μονάδες στην ΕΕ και στις -5,6 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα ενισχύονται σε αμφότερες τις ζώνες, οι προβλέψεις για τις πωλήσεις εξασθενούν οριακά, ενώ τα αποθέματα κλιμακώνονται ήπια και στις δύο περιοχές.
  • Στις Κατασκευές, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -7,0 μονάδες στην ΕΕ και στις -4,3 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν ελαφρά, ενώ παράλληλα οι αρνητικές προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών εντείνονται ήπια.
  • Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -16,2 μονάδες στην ΕΕ και στις -16,1 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους τελευταίους 12 μήνες κινήθηκαν ήπια ανοδικά σε αμφότερες τις ζώνες, ενώ αντίστοιχα ανοδικά κινήθηκαν στην ΕΕ οι προβλέψεις για την εξέλιξή της στους επόμενους 12 μήνες. Ελαφρά απαισιόδοξες ήταν οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας στην Ευρωζώνη αλλά και στην ΕΕ, με τις προβλέψεις για αγορές τους επόμενους μήνες να εξασθενούν σε αμφότερες τις ζώνες.