Κίνδυνος διακοπής ρεύματος για πρώην πελάτες της Energa-Hellas Power

Κίνδυνο διακοπής ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης καθώς και οι μεγάλοι μη οικιακοί καταναλωτές χαμηλής τάσης που ήταν πελάτες της Hellas Power ή της Energa και δεν έχουν ακόμα επιλέξει νέο προμηθευτή.

Αντίθετα, δεν υπάρχει κίνδυνος διακοπής για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι πάντως θα πρέπει επίσης να συνάψουν σύμβαση με προμηθευτή της επιλογής τους, ΔΕΗ ή εναλλακτικό.

Η ΡΑΕ υπενθυμίζει με σημερινή ανακοίνωση ότι η προθεσμία για την επιλογή προμηθευτή λήγει στις 24 Απριλίου, δηλαδή τρεις μήνες μετά τη διακοπή δραστηριοποίησης των δύο εταιριών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από τον Ιανουάριο, το σύνολο των πελατών της Hellas Power και της Energa επέστρεψαν στη ΔΕΗ προκειμένου να μη διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι ότι η πλειοψηφία των 200.000 περίπου πελατών δεν έχουν ακόμη επιλέξει προμηθευτή.

Διευκρινίζεται επίσης ότι στους μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης περιλαμβάνονται όσοι έχουν ισχύ παροχής άνω των 25 κιλοβολταμπέρ.

Η ΡΑΕ καλεί επίσης τη ΔΕΗ, λόγω της κρισιμότητας του θέματος όπως αναφέρει, να ενημερώσει άμεσα, με εξατομικευμένες επιστολές, τους καταναλωτές που κινδυνεύουν με διακοπή σχετικά με την υποχρέωσή τους να επιλέξουν προμηθευτή το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας παροχής της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, δηλαδή την 24/4/2012.