>Καμία αποζημίωση στα θύματα της Lehman Βrothers

>


Μπρικγίτε Κρούπσκι, χήρα, είχε κάνει την προσφυγή αυτή και η εναγόμενη ήταν η Hamburger Sparkasse. Σχεδόν και τα 10 χιλιάδες ευρώ απωλέσθηκαν με την ανωτέρω χρεοκοπία.

Απορρίφθηκε σήμερα από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης, το αίτημα αποζημίωσης από επενδυτικό σύμβουλο για την επιλογή του να τοποθετηθεί από ιδιώτη ένα ποσό 10 χιλιάδων ευρώ στον αμερικανικό οίκο Lehman Brothers, που χρεοκόπησε πριν από περίπου τρία χρόνια.
 Το αίτημα της Κρούπσκι είχε απορριφθεί από κατώτερο δικαστήριο. Από νομικές πηγές στη Γερμανία, η δίκη αυτή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο εθεωρείτο πρόκριμα, επειδή ενώπιον δικαστηρίων στη Γερμανία έχουν κατατεθεί χιλιάδες αιτήματα αποζημίωσης για την ίδια χρεοκοπία, που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις συνολικώς πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Ο ομοσπονδιακός δικαστής, Ούλριχ Βέτσερς, δήλωσε σήμερα ότι η απόφασή του στην υπόθεση Κρούπσκι μπορεί να επεκταθεί σε περίπου 40 ακόμα προσφυγές ενώπιον του δικαστηρίου του, με περιεχόμενο παραπλήσιο.