Κατασχέσεις ακινήτων, Ι.Χ. και ενοικίων από την εφορία

Με κατασχέσεις ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων και τυχόν ενοικίων που εισπράττουν απειλούνται πλέον χιλιάδες… «έχοντες και κατέχοντες» οφειλέτες του Δημοσίου. Οι εφορίες όλης της χώρας έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα στοιχεία για την ταυτότητα τους, την αξία των περιουσιακών στοιχείων τους και το ύψος των εισοδημάτων που τυχόν εισπράττουν κάθε χρόνο από εκμισθώσεις ακινήτων, προκειμένου να προχωρήσουν στη λήψη των προβλεπόμενων από το νόμο μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και με τον τρόπο αυτό να διασφαλίσουν την άμεση εξόφληση των οφειλομένων ποσών.

Η λίστα

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απέστειλε πρόσφατα στις εφορίες όλης της χώρας λίστες με ονόματα οφειλετών του Δημοσίου οι οποίοι:

-κατέχουν μεγάλης αξίας ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

-κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού

-εισπράττουν κάθε μήνα ενοίκια από ακίνητα που έχουν εκμισθώσει

-έχουν αμελήσει να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα φόρους και άλλες οφειλές προς το Δημόσιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαεπτά μηνών, δηλαδή πέρυσι και φέτος

-μετέχουν σε δικηγορικές εταιρίες ή ασκούν ατομικά το επάγγελμα του δικηγόρου!

Οι δύο… δρόμοι

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες λίστες συνελέγησαν από τη ΓΓΠΣ κατόπιν διασταυρώσεων. Σύμφωνα δε με εντολή του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Ζανιά, τα Τμήματα Δικαστικού και Είσπραξης Εσόδων των Εφοριών, που ήδη έχουν στη διάθεσή του στις συγκεκριμένες λίστες, θα πρέπει να ασκήσουν αφόρητες πιέσεις στους συγκεκριμένους οφειλέτες ώστε να υποχρεώσουν να προσέλθουν άμεσα για την εξόφληση των χρεών τους, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες των ΔΟΥ θα αποστέλλουν στους οφειλέτες ειδοποιητήρια με τα οποία θα τους καλούν να διευθετήσουν τα χρέη τους εντός ολιγοήμερων προθεσμιών και θα τους προειδοποιούν ότι, σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να λάβουν εναντίον τους τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις που οι οφειλέτες δεν θα ανταποκριθούν στις προσκλήσεις για τακτοποίηση των χρεών τους, θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με διαδικασίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων τους, όπως σπίτια και Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Επιπλέον, όσοι οφειλέτες εκμισθώνουν ακίνητά τους και εισπράττουν κάθε μήνα ενοίκια, εφόσον επιμείνουν να είναι ασυνεπείς, θα χάσουν και τα εισοδήματα αυτά, τα οποία θα κατάσχονται, στα χέρια των ενοικιαστών, από τις αρμόδιες εφορίες, μέχρις ότου εξοφληθούν οι απλήρωτες οφειλές.