>Κεντρική Tράπεζα Τουρκίας: Στο 5,75% τα επιτόκια

>

Στο 5,75% διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας.
Αναλυτικότερα, η κεντρική τράπεζα διατήρησε το επιτόκιο επαναγοράς μιας εβδομάς στο 5,75%, αφού το είχε μειώσει απροσδόκητα από το 6,25% τον Αύγουστο. Το ποσοστό για το διατραπεζικό δανεισμό και τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν στο 5% και 9% αντίστοιχα.