Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος: Σύντομα οι αιτήσεις, ποια η διαδικασία

Άμεσα αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία υποβολής νέας αίτησης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), καθώς ήδη στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ γίνεται προετοιμασία και το σχετικό μήνυμα αναφέρει: «Αναβάθμιση συστήματος για την επεξεργασία αιτήσεων ΚΟΤ-Β με τα οικονομικά στοιχεία του 2021-Προσωρινά εκτός λειτουργίας».

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idika.gr/kot/ με τους κωδικούς του TAXISnet.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι αιτήσεις του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:

  • Της φορολογικής δήλωσης 2021, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
  • Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021, όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Ποιοι είναι δικαιούχοι
Με έξι βήματα οι καταναλωτές μπορούν να διαπιστώσουν εάν είναι δικαιούχοι ΚΟΤ:

Βήμα 1. Με την είσοδο στο σύστημα θα ζητηθεί να επιβεβαιώουν τον ΑΜΚΑ και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (του ενδιαφερομένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων).

Βήμα 2. Μετά τη συναίνεση, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει για ποιο ΚΟΤ επιθυμεί να κάνει αίτηση.

Βήμα 3. Συμπληρώνεται ο αρθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο, αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δει κανείς αν πληροί τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να κάταστεί κάποιος δικαιούχος πρέπει να πατήσει το κουμπί «Υποβολή Αίτησης». Εάν πληροί τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτήθηκε, σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζονται  αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης.