Κοινωφελής εργασία για 9.500 άνεργους στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εννιάμισι χιλιάδες άνεργοι θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε οκτώ φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχει προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ για την περιοχή. Αύριο θα ανακοινωθούν τα…
αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη περιφέρεια και στη συνέχεια, εφόσον οι φορείς λάβουν τη σχετική έγκριση από το ΑΣΕΠ, θα προχωρήσουν στην προκήρυξη των θέσεων. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν ανάμεσα στους δικαιούχους θα εξασφαλίσουν απασχόληση πέντε μηνών με μηνιαίο επίδομα 625 ευρώ.

Η εν λόγω δράση αφορά μακροχρόνια ανέργους, βραχυπρόθεσμα ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και νέους μέχρι 30 ετών. Αναμένεται, εξάλλου, να δώσει μια «ανάσα» απασχόλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που σημειώνει υψηλά ποσοστά ανεργίας. Συγκεκριμένα το πρώτο τρίμηνο του 2011 ο δείκτης της ανεργίας «άγγιζε» ποσοστό 19,1% έναντι 13,5% του αντίστοιχου τριμήνου του 2010.

Τα παραπάνω ανέφερε η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Άννα Δαλλαπόρτα, μιλώντας το πρωί σε ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τα προγράμματα απασχόλησης που προωθούνται. Ειδικά για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατομμυρίων ευρώ, επισήμανε ότι από αυτό θα επωφεληθούν 57.400 άνεργοι σε όλη τη χώρα. Ήδη οι πρώτοι άνεργοι ξεκίνησαν να εντάσσονται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που αναπτύσσονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Δύο ακόμη προγράμματα που προωθεί το υπουργείο, σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές κάθε Περιφέρειας, είναι τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) και τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΤΟΠ ΕΚΟ). Μέσω αυτών, αναπτυξιακές συμπράξεις που θα δημιουργηθούν από δήμους, αναπτυξιακές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα αναζητήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης για ανέργους σε κάθε περιφέρεια.

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα κατευθυνθούν σε αυτές τις συγκεκριμένες δυνατότητες απασχόλησης που θα προκύψουν από τις αναλύσεις των τοπικών αγορών. Νωρίτερα οι ίδιοι θα συμμετέχουν σε καταρτίσεις και επιμορφώσεις, σεμινάρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, δράσεις εκμάθησης επαγγελματικής ορολογίας σε ξένη γλώσσα και εκπαιδευτική πρακτική άσκηση. Παράλληλα θα υποστηριχτούν ώστε να εκπονήσουν επιχειρησιακά σχέδια και θα τους παραχθεί νομική υποστήριξη σε μια σειρά θεμάτων. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ενθαρρυνθούν να ιδρύσουν οι ίδιοι επιχειρήσεις οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου.

Στα μεν ΤΟΠΣΑ θα συμμετέχουν άνεργοι ενώ στα ΤΟΠ ΕΚΟ άνεργοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα trafficking, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οροθετικοί, άστεγοι, αιτούντες άσυλο, πρώην χρήστες ουσιών, αποφυλακισθέντες και άποροι). Ο προϋπολογισμός των ΤΟΠΣΑ για την Κεντρική Μακεδονία αγγίζει τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ και των ΤΟΠ ΕΚΟ τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι δε φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αναπτυξιακές συμπράξεις καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ως τις 5 Μαρτίου για τα ΤΟΠ ΕΚΟ και ως τις 20 Απριλίου για τα ΤΟΠΣΑ. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω προγράμματα δεν παρέχουν επιδότηση στους ανέργους, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προώθησή τους στην απασχόληση.