Κομισιόν: Εγκρίθηκε η ανακεφαλοποίηση των Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και ΕΤΕ μέσω του ΕΤΧΣ

Την ανακεφαλοποίηση της Alpha Bank, της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενέκρινε σήμερα προσωρινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Συγχρόνως, η Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη τεσσάρων διεξοδικών ερευνών για να εκτιμήσει κατά πόσον το μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Πρόκειται, όπως τονίζει η Επιτροπή, για συνηθισμένη διαδικασία όταν η κρατική ενίσχυση αφορά μεγάλα χρηματικά ποσά. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας παρέχει στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη τη δυνατότητα να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα χωρίς να προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.
Σχολιάζοντας την απόφαση ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για τον ανταγωνισμό επίτροπος Χοακίν Αλμούνια δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν αυτή την περίοδο υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, καθώς η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων αλλά και η μεγάλη ύφεση έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους.
Η ανακεφαλοποίηση-γέφυρα μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διασφαλίζει τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.