Κομμένα από σήμερα τα προνόμια των υπαλλήλων της Βουλής

Αν και καθυστερημένα, σήμερα η Βουλή ψηφίζει την κατάργηση προκλητικών προνομίων των υπαλλήλων της!
Επισήμως από σήμερα, με την τροποποίηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου που τίθεται σε ψήφιση, οι καταργείται ο λεγόμενος 15ος και 16ος μισθός των υπαλλήλων ενώ εντάσσονται και αυτοί επισήμως στον νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο του δημοσίου τομέα.

Παράλληλα θεσπίζεται το κίνητρο επίτευξης στόχων στήριξης του Κοινοβουλευτικού έργου. Το ύψος του και οι όροι θα αποφασίζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής και θα χορηγείται με τη λήξη των εργασιών της.
Τέλος καταργούνται 300 θέσεις, εκ των οποίων οι 250 ήταν κενές οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων και οι 50 θέσεις υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Πλέον, οι όποιες προσλήψεις στη Βουλή γίνονται με τους όρους του ΑΣΕΠ.