Κρίνεται η παρουσία της Credit Agricole στην Ελλάδα

Οι νέες ζημίες ύψους 905 εκατ ευρώ που κατέγραψε στο α΄ τρίμηνο του 2012 η Emporiki bank δημιουργούν ένα κεφαλαιακό έλλειμμα κοντά στο 1 δις ευρώ.
Το μείζον θέμα είναι ποιος θα καλύψει το 1 δις ευρώ.
Έως τώρα στην  Emporiki bank η Credit Agricole έχει επενδύσει ή χάσει από τις σωρευτικές ζημίες κοντά στα 11 δις ευρώ.

Η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση προφανώς είναι καταλυτική όχι για το αν θα βρεθεί το 1 δις ευρώ αλλά κυρίως αν είναι διατεθειμένη η Credit Agricole να επενδύσει άλλο 1 δις ευρώ ή να συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση με παράλληλη συμμετοχή του ΤΧΣ;
Είναι προφανές ότι λόγω της κρισιμότατης κατάστασης αν η Credit Agricole αποφασίσει να επενδύσει εκ νέου 1 δις ευρώ θα είναι επισφράγιση ότι θέλει να στηρίξει την Emporiki bank.
Αν όμως αποφασίσει να συμμετάσχει μερικώς και εμπλακεί και το ΤΧΣ στην Ελλάδα στην ανακεφαλαιοποίηση της Emporiki bank είναι ξεκάθαρο ότι το τοπίο θα αλλάξει άρδην καταλυτικά γιατί η μερική κρατικοποίηση της Emporiki θα σημάνει και την αρχή του τέλους για την Credit Agricole στην Ελλάδα.
Θέλει να απαγκιστρωθεί η Credit Agricole από την Emporiki bank;
Αυτό θα καταδειχθεί πολύ σύντομα μέσω της νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Ρεκόρ τα NPLs

Ότι η Emporiki bank εμφανίζει το υψηλότερο NPLs , μη εξυπηρετούμενα, προβληματικά δάνεια ήταν γνωστό και επιβεβαιώθηκε και στην έκθεση της Blackrock.
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Emporiki bank διαμορφώνεται στο 35,9%.
Όμως αυτό που εντυπωσιάζει είναι η μεγάλη διαφορά του NPLs της Emporiki bank σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες που κινούνται στο 12% με 15%.
Η Blackrock κατέληξε ότι οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια είναι με βάση το δυσμενές σενάριο 25 δις ευρώ για τις 18 τράπεζες ήλεγξε.
Οι τελικές ζημίες αφαιρώντας τις προβλέψεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί είναι περίπου 10-11 δις ευρώ.
Όμως πως η Emporiki έδωσε τόσα προβληματικά δάνεια πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο της αγοράς;
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Ή η Emporiki τα έκανε όλα λάθος ή κάτι δεν πάει καλά με τις υπόλοιπες τράπεζες.