>Κρίσιμο τρίμηνο για τα δάνεια των επιχειρήσεων

>
Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετρά ο χρόνος για τον δανεισμό αρκετών επιχειρήσεων, καθώς εάν δεν επιτύχουν αναδιάρθρωση των δανείων τους μέχρι το καλοκαίρι, αντιμετωπίζουν την προοπτική να εξαγοραστούν από μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου τους, να πουλήσουν θυγατρικές τους ή να αλλάξουν την έδρα τους.

Η επιβίωση αρκετών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, απειλείται όσο επιβαρύνεται η σχέση του δανεισμού τους προς τα ίδια κεφάλαιά τους. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του εμπορίου, των κατασκευών, της ακτοπλοΐας, των τροφίμων και του ενδύματος, με περισσότερες από 50 – 60 εισηγμένες επιχειρήσεις να αγωνιούν για τη συνέχιση της χρηματοδότησής τους από τις τράπεζες κατόπιν αναδιάρθρωσης του δανεισμού τους.

Την ίδια στιγμή που ο δανεισμός και δη ο βραχυπρόθεσμος των επιχειρήσεων βαίνει αυξανόμενος (σημειώνεται ότι ο συνολικός δανεισμός των εισηγμένων επιχειρήσεων, πλην τραπεζών, διαμορφώθηκε πέρυσι στα 41,2 δισ. ευρώ από 40,8 δισ. ευρώ το 2009, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός των 251 εισηγμένων στο ΧΑ επιχειρήσεων ανήλθε στα 16,8 δισ. ευρώ από 14,5 δισ. ευρώ το 2009), οι επιχειρήσεις βλέπουν να αυξάνεται συνεχώς και ο χρόνος αποπληρωμής των επιταγών από τους πελάτες τους, φτάνοντας ακόμη και τους δώδεκα μήνες.

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες, οι αναδιαρθρώσεις εκ μέρους των τραπεζών συνεχίζονται, αφού και αυτός είναι ένας τρόπος στήριξης και έμμεσης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι τράπεζες θα συνεχίζουν τις αναχρηματοδοτήσεις δανείων για όσο διάστημα ο πελάτης συνεχίζει να πληρώνει τόκους και να μην επιδεινώνει την επιχειρηματική θέση του. Στην ουσία δηλαδή, το «καμπανάκι» για την τράπεζα για την παύση της αναχρηματοδότησης και την εγγραφή της ζημίας από το δάνειο θα είναι η αδυναμία πληρωμής τόκων από τον πελάτη και η στάση πληρωμών του προς προμηθευτές, εργαζόμενους και Δημόσιο.

Οσο για την αύξηση του αναδιαρθρωμένου χαρτοφυλακίου των τραπεζών θα εξαρτηθεί από την διάρκεια της ύφεσης της ελληνικής Οικονομίας και συνεπώς αναμένεται ακόμη εντονότερη προώθηση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης. Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των αναδιαρθρώσεων θα επιτευχθεί, σύμφωνα με τους τραπεζίτες, λίγους μήνες μετά το πρώτο θετικό τρίμηνο της Οικονομίας από πλευράς ανάπτυξης. Όπως εκτιμούν, σήμερα το 20% περίπου των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών είναι αναδιαρθρωμένο και με το τέλος του 2011 θα είναι πάνω από 30%, αφού τα υπόλοιπα θα μειώνονται και οι αναδιαρθρώσεις θα αυξάνονται.