Κύπρος: «Η Μοοdy’s μας υποβάθμισε λόγω Ελλάδας»

Aπορία εκφράζει το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών, για το γεγονός ότι η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Μoody΄s, έρχεται μόλις τρεις μέρες πριν από τις ελληνικές εκλογές και περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ενώ η κυβέρνηση εξετάζει όλες τις εναλλακτικές επιλογές.

«Ο Οίκος εκτιμά ότι η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα αυξηθεί μετά τις ελληνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου. Αυτός είναι και ο λόγος, κατά τον Οίκο, που θέτει την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό αρνητική αναθεώρηση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ότι αναγνωρίζει τις προκλήσεις, που καλείται να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία και διαβεβαιώνει ότι στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους.

Διαβεβαιώνει, επίσης, ότι βρίσκεται σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων του τραπεζικού συστήματος.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι Οίκος Moody’s υιοθετεί ως κύρια αιτιολόγηση της απόφασής του τη σημαντική επιδείνωση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας, ως αποτέλεσμα της ουσιαστικής, όπως ο ίδιος ο Οίκος πιστεύει, «αύξησης της πιθανότητας για έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ».

Το άμεσο αποτέλεσμα της αναφερόμενης εξέλιξης, τονίζεται, είναι «η περαιτέρω αύξηση του πιθανού ποσού στήριξης που ενδέχεται να απαιτηθεί να προσφέρει η Κυβέρνηση της Κύπρου στις κυπριακές τράπεζες, ένεκα της έκθεσής τους στην ελληνική οικονομία, καθώς επίσης η επιδείνωση των εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών».