>Λήξη ομολόγων 6 δισ. ευρώ προβληματίζει τις τράπεζες

>

Το Δημόσιο βγαίνει σήμερα στην αγορά για να αντλήσει 1 δισ. ευρώ και πλέον από την πώληση εντόκων γραμματίων. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλεί η λήξη κρατικών ομολόγων αξίας 5,9 δισ. ευρώ στις 20 Αυγούστου, γιατί θα αποστερήσει πολύτιμη ρευστότητα από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δοκιμάζοντας τις αντοχές του ακόμη μία φορά.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ αναμένεται να εισπράξει το Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων.

Το Δημόσιο αναμένεται να εισπράξει πάνω από 1,6 δισ. ευρώ, αν κρίνει ικανοποιητικές τις ανταγωνιστικές και τις μη ανταγωνιστικές προσφορές για τα έντοκα 13 εβδομάδων που θα υποβληθούν.

Σημειώνεται ότι το Δημόσιο άντλησε λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ συνολικά από την πώληση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων, οπότε θα εισπράξει πάνω από 2,6 δισ. ευρώ συνολικά από τις δημοπρασίες εντόκων του Αυγούστου, αν όλα πάνε καλά σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 12 Αυγούστου έληξαν έντοκα 26 εβδομάδων ύψους 480 εκατ. ευρώ και πλέον και στις 19 Αυγούστου λήγουν έντοκα διάρκειας 13 εβδομάδων ύψους 2 δισ. ευρώ και άνω. Συνολικά, οι λήξεις εντόκων ξεπερνούν το ποσό των 2,48 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Ουσιαστικά, το Δημόσιο θα είναι μία η άλλη αν, όπως αναμένεται, εισπράξει 2,6 δισ. ευρώ και πλέον από τη σημερινή πώληση εντόκων και τη δημοπρασία της προηγούμενης εβδομάδας, μετακυλίοντας τα έντοκα που λήγουν τον Αύγουστο σε νέα.

Ομως, εκείνο που προβληματίζει περισσότερο είναι οι πληρωμές ύψους 6 δισ. ευρώ και άνω στις 20 Αυγούστου, που λήγει το 5ετές ομόλογο ονομαστικής αξίας 5,9 δισ. ευρώ και πληρώνονται τοκομερίδια. Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο 5ετές ομόλογο φέρει κουπόνι 3,9%.

3,5 δισ. στο εξωτερικό

Το Δημόσιο διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για να αποπληρώσει τους κατόχους των ομολόγων, που είναι οι περισσότεροι ξένοι.

Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα λεφτά, πάνω από 3,5 δισ., θα κατευθυνθούν στο εξωτερικό, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, στο οποίο το Δημόσιο έχει καταθέσει διαθέσιμά του.

Αν και η εικόνα από το μέτωπο των καταθέσεων έχει βελτιωθεί μετά τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της 21ης Ιουλίου, οι εισροές δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να μπορούν να αντισταθμίσουν τις εκροές, που συνδέονται με τις πληρωμές των 6 δισ. ευρώ και πλέον του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, και επομένως δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από εκείνη την πηγή, ενώ οι καταθέσεις τους ακολουθούσαν καθοδική πορεία μέχρι και τον Ιούνιο. Η μοναδική πηγή ρευστότητας παραμένει η ΕΚΤ, από την οποία είχαν αντλήσει περίπου 105 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια για την άντληση περισσότερων κεφαλαίων από την ΕΚΤ με βάση τις εγγυήσεις που έχουν καταθέσει. Είναι γνωστό, όμως, ότι η ΕΚΤ δεν βλέπει με καλό μάτι την αυξανόμενη εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από εκείνη για ρευστότητα.

Αν πάντως υπάρξει ανάγκη, οι ίδιοι παραπέμπουν στο μηχανισμό ειδικών αναγκών (ELA) της Τραπέζης της Ελλάδος, από τον οποίο θα μπορούν να αντλούν χρήμα καταθέτοντας εγγυήσεις, π.χ. δάνεια, που δεν είναι αποδεικτά από την ΕΚΤ. Τραπεζίτες επιβεβαίωσαν ότι ο μηχανισμός είναι έτοιμος να λειτουργήσει, αν χρειαστεί, αλλά δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποια τράπεζα μέχρι σήμερα.