Λαϊκή Τράπεζα: Ζημιές «μαμούθ» το α’ εξάμηνο

Ζημιές «μαμούθ» κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Λαϊκή Τράπεζα. Με βάση τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα, οι ζημιές ανήλθαν στα 1,3 δισ. ευρώ έναντι ζημιών 202,4 εκ. ευρώ πέρσι. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση των επισφαλειών και στην απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Οι προβλέψεις της Λαϊκής αυξήθηκαν κατά 384,2%,φθάνοντας τα 885 εκατομμύρια ευρώ από 182,8 εκατομμύρια πέρσι, ενώ η απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων στο πρώτο εξάμηνο του 2012, ανήλθε στα 580 εκατομμύρια ευρώ.

Τα αποτελέσματα του εξαμήνου ανακοίνωσε και Ελληνική Τράπεζα, η οποία κατέγραψε κέρδη 14,9 εκατομμυρίων ευρώ έναντι ζημιών 36,6 εκατομμυρίων το πρώτο εξάμηνο του 2011.