Λεφτά (για να κάνουμε εκλογές) υπάρχουν

Τροπολογία που αποδεσμεύει την χορήγηση  της τακτικής κρατικής επιχορήγησης προς τα υπερχρεωμένα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου δίχως να υπάρχει κίνδυνος να τις δεσμεύσουν οι τράπεζες κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης στο νομοσχέδιο για την τοπική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ρύθμιση «προκειμένου να διασφαλισθούν  προϋποθέσεις απρόσκοπτης λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων, ενόψει διενέργειας εθνικών εκλογών… ορίζεται εξαιρετικά ότι η οφειλόμενη τέταρτη δόση έτους 2011 καθώς και η πρώτη και δεύτερη δόση του 2012, της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων και των συνασπισμών τους, καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις της οικονομικής ενίσχυσης, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες και καταβάλλονται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος ή του συνασπισμού, που γνωστοποιείται στο υπουργείο Εσωτερικών μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ρύθμιση «οι επόμενες δόσεις του έτους 2012 και εφ εξής θα διέπονται από τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που έχουν συνομολογήσει τα πολιτικά κόμματα με τις Τράπεζες με τις οποίες έχουν συνάψει δάνεια».

Με άλλη ρύθμιση προβλέπεται η χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τεσσάρων επιπλέον φορέων αποφάσισε ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης με νέα προσθήκη στο νομοσχέδιο για την τοπική ανάπτυξη.

Με τον τρόπο αυτό μετά τους υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, των Περιφερειών και των Δήμων – οι οποίοι εντάχθηκαν στην ρύθμιση με προσθήκη της περασμένης εβδομάδας – αποζημίωση θα λαμβάνουν και οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του ΕΤΑΑ.

Σημειώνεται ότι την συγκεκριμένη αποζημίωση λάμβαναν μόνο οι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και οι αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραμματείς, έφοροι κλπ.
Το υπουργείο Εσωτερικών έχει, πάντως, ξεκαθαρίσει ότι η εκλογική αποζημίωση δεν θα είναι, πλέον, αφορολόγητη.