Μάρακ: Αίτηση για άρθρο 99

Αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και αίτηση λήψης των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις κατέθεσε στο αρμόδιο Δικαστήριο η Μάρακ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συζήτηση της ως άνω αιτήσης προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 25/1/2012.