Μέχρι 10 δόσεις ο φόρος εισοδήματος

Στα χέρια του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, βρίσκεται η πρόταση για τη ρύθμιση σε δόσεις του πρόσθετου φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το 2012 και την οποία πρόκειται να προωθήσει για νομοθετική ρύθμιση αφού λάβει το πράσινο φως της Τρόικα.

Η ρύθμιση θα είναι δύο ταχυτήτων και ο τελικός αριθμός των δόσεων, οι οποίες μπορούν να φθάσουν και τις 10, θα εξαρτάται από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα είτε να πληρώσουν το φόρο είτε σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, είτε σε 10 μη ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση που υιοθετήσουν τη δεύτερη επιλογή που τους δίνεται, τότε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πρώτες επτά δόσεις θα αντιστοιχούν στο 60% του φόρου και οι υπόλοιπες τρεις να αντιστοιχούν στο 40% του φόρου.

Από την άλλη, όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από 50.000 έως 80.000 ευρώ θα μπορούν να πληρώσουν το ποσό σε επτά ισόποσες δόσεις,.

Οσοι, δε, έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ φαίνεται ότι θα έχουν την ίδια δυνατότητα που έχουν και σήμερα, δηλαδή, να αποπληρώσουν το ποσό σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να καταβληθεί – σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος ρύθμισης εντός της προθεσμίας καταβολής της 1η δόσης – το ποσό της 1η ρυθμισμένης δόσης ή σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος ρύθμισης μετά την προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης το ποσό των ρυθμισμένων δόσεων που είναι ληξιπρόθεσμες.

Η συνολική οφειλή θα καθίσταται απαιτητή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 εφόσον ο οφειλέτης – φορολογούμενος δεν είναι συνεπής στην παραπάνω ρύθμιση.