Μίχαλος: Να διαχειριστούν τα επιμελητήρια τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ

Την συμμετοχή των Επιμελητηρίων όλης της χώρας για την άμεση διοχέτευση πόρων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία ζητά με επιστολή του προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, μετά και τη χθεσινή συνεργασία του πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήμου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ αλλά και τη δανειοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει τα Επιμελητήρια όλης της χώρας για την επιτυχή έκβαση του νέου αναπτυξιακού αυτού σχεδίου.
Συγκεκριμένα, το ΕΒΕΑ προτείνει την άμεση αξιοποίηση χρημάτων του ΕΣΠΑ ύψους 2 δισ. ευρώ προκειμένου να στραφούν στην πραγματική οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει πιστοληπτική ικανότητα «ΑΑΑ», θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευθεί την επιπλέον προσφορά κεφαλαίων με τη διαδικασία της μόχλευσης, αλλά και με άλλους τρόπους, ώστε τα συνολικά κονδύλια να ανέλθουν στα 6 δισ.ευρώ.
Ο κ. Μίχαλος τονίζει ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η διοχέτευση στην πραγματική οικονομία των κονδυλίων αυτών, το ΕΒΕΑ προτείνει τη διαχείριση του κονδυλίου να έχει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), η οποία με ευθύνη της θα συστήσει 59 επιτροπές, στα 59 κατά τόπους Επιμελητήρια. Στις επιτροπές αυτές θα συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι τραπεζών προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των τραπεζικών κριτηρίων δανειοδότησης.
Τα κονδύλια αυτά, με τη συνδρομή της ΚΕΕΕ και μέσω του δικτύου των 59 τοπικών επιμελητηρίων θα διατεθούν, μέσα από συγκεκριμένο ελεγκτικό μηχανισμό καταβολής, προκειμένου να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία και οι παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που με τη σειρά τους θα προσφέρουν θέσεις εργασίας. Επιπλέον, τα Επιμελητήρια, μέσω της δικτύωσής τους με Επιμελητήρια του εξωτερικού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Αναλυτικά, το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή τη χθεσινή συνεργασία του πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήμου με την Ε.Ε., για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σας υποβάλουμε πρόταση του ΕΒΕΑ, για την ενεργό συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των 59 Επιμελητηρίων όλης της χώρας, στη διαδικασία διοχέτευσης των πόρων αυτών στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ζητούμενο για να βγει η Ελλάδα από την κρίση χρέους είναι η ανάπτυξη. Χωρίς αναπτυξιακή προοπτική τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν στο μέλλον είναι καταδικασμένα σε αποτυχία.
Προκειμένου, λοιπόν, να δοθεί αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική οικονομία, που αποτελεί και το μεγάλο ζητούμενο, θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι για την ταχύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων από τα κοινοτικά ταμεία, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης.
Η ρευστότητα στην αγορά τείνει προς εξαφάνιση και ο τραπεζικός τομέας δεν πείθει πια ότι ενδιαφέρεται για τη διάσωση της χώρας και των κατοίκων της.
Δυστυχώς, έχει γίνει πλέον αντιληπτό, ότι οι τράπεζες ενδιαφέρονται μόνο για τη διάσωση των του οίκου τους, καθώς θα πρέπει να επιστρέφουν για τα επόμενα 10 χρόνια αρκετά δισ. ευρώ στην ΕΚΤ, προκειμένου να φτάσουν στα επίπεδα δανεισμού του 2007.
Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργούν αρνητική ρευστότητα καθώς αυτά τα ποσά θα πρέπει να αφαιρούνται από την αγορά, γεγονός που θα οδηγήσει στην επιπλέον συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον, η διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ προς την αγορά και την πραγματική οικονομία έχει αδικαιολόγητα «παγώσει», ενώ το δυσχερές και αβέβαιο κλίμα αποθαρρύνει τους επίδοξους –Έλληνες και ξένους– επενδυτές, οδηγώντας τους σε γειτονικές οικονομίες.
Προτείνουμε, λοιπόν, την άμεση αξιοποίηση χρημάτων του ΕΣΠΑ ύψους 2 δισ. ευρώ προκειμένου να στραφούν στην πραγματική οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει πιστοληπτική ικανότητα «ΑΑΑ», θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευθεί την επιπλέον προσφορά κεφαλαίων με τη διαδικασία της μόχλευσης, αλλά και με άλλους τρόπους, ώστε τα συνολικά κονδύλια να ανέλθουν στα 6 δισ. ευρώ.
Παρόλο, όμως, που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τη δυνατότητα να προσφέρει επιπλέον κεφάλαια, με τη διαδικασία της μόχλευσης, προκειμένου να το πράξει πρωτίστως θα θέσει θέμα αξιοπιστίας.
Τα Επιμελητήρια της χώρας αποτελούν βασικούς πόλους ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας, συνδυάζοντας την εμπειρία της διεθνούς δραστηριότητας με τη γνώση του ελληνικού περιβάλλοντος, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας. Κύριος σκοπός τους είναι η το κατά το δυνατό άμεση, και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των μελών τους μέσω ενός μεγάλου εύρους δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν.
Η ενεργή συμμετοχή τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής τους, η διάχυση σωρείας πληροφοριών με ηλεκτρονικό ή μη τρόπο προς τα μέλη τους και γενικά ο υψηλός βαθμός της αποτελεσματικότητάς τους, τα καθιστά εδώ και χρόνια αξιόπιστους συμβούλους του κράτους, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.
Την κρίσιμη αυτή στιγμή, τα Επιμελητήρια καλούν την πολιτική ηγεσία του τόπου να συναισθανθεί την κρισιμότητα της κατάστασης και να διαπραγματευθεί το ανωτέρω κονδύλι με τη διασφάλιση ότι αυτό θα έχει εμπροσθοβαρή κατεύθυνση προς την πραγματική οικονομία, τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Προκειμένου, όμως, να διασφαλισθεί η εμπροσθοβαρής κατεύθυνση, τα Επιμελητήρια προτείνουν τη διαχείριση του κονδυλίου να έχει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), η οποία με ευθύνη της θα συστήσει 59 επιτροπές, στα 59 κατά τόπους Επιμελητήρια. Στις επιτροπές αυτές θα συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι τραπεζών προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των τραπεζικών κριτηρίων δανειοδότησης.
Τα κονδύλια αυτά με τη συνδρομή της Κ.Ε.Ε.Ε. και μέσω του δικτύου των 59 τοπικών επιμελητηρίων θα διατεθούν, μέσα από συγκεκριμένο ελεγκτικό μηχανισμό καταβολής, προκειμένου να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία και οι παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που με τη σειρά τους θα προσφέρουν θέσεις εργασίας. Επιπλέον, τα Επιμελητήρια, μέσω της δικτύωσής τους με Επιμελητήρια του εξωτερικού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Τέλος, θα επιθυμούσαμε να επισημάνουμε ότι αν δεν παρθούν γρήγορες αποφάσεις, η οικονομία της χώρας θα συνεχίσει να διολισθαίνει οδηγώντας την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή σε μη προβλέψιμα αδιέξοδα. Στόχος όλων μας πρέπει να είναι οι στρατηγικές κινήσεις που θα δημιουργήσουν προοπτικές για την ανάταση της οικονομίας και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής».