Μίχαλος: «Όποια κυβέρνηση και αν προκύψει θα πρέπει να έχει ισχυρή πολιτική βούληση»

Μίχαλος: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αδυναμία πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση

Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α. κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι περιμένει η αγορά μετά την εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μαΐου, δήλωσε:

«Οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές θα πρέπει πρωτίστως να έχει ισχυρή πολιτική βούληση, προκειμένου να προχωρήσει τάχιστα στην επαναδιαπραγμάτευση ορισμένων όρων της νέας δανειακής σύμβασης και συγκεκριμένα αυτών που θέτουν προσκόμματα στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά είναι η πλήρης αδυναμία πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και βεβαίως οι πόροι αυτοί να εισρεύσουν στην αγορά. Χωρίς αμφιβολία είναι άκρως αναγκαία και η απορρόφηση του πακτωλού των πόρων του ΕΣΠΑ που ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ και παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Βασικό μέλημα της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η καθιέρωση ενός νέου φορολογικού συστήματος με χαμηλούς συντελεστές, προκειμένου η χώρα μας να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις γειτονικές μας χώρες, που λόγω χαμηλής φορολόγησης έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αποτελεί, βέβαια, και η άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο οφείλει να εξοφλεί τις επιχειρήσεις σε ένα διάστημα 30 έως 60 ημερών.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξει ένας άμεσος προγραμματισμός για την ενίσχυση των κλάδων της οικονομίας στους οποίους έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και αναφέρομαι στην ενέργεια, στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στην παροχή υπηρεσιών σε τεχνολογικούς τομείς, στην ποιοτική γεωργία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Βασική προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει, επίσης, η αναβίωση της οικοδομικής δραστηριότητας, με την εξάλειψη των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα είτε λόγω της πολεοδομικής νομοθεσίας είτε λόγω των πολυπληθών γραφειοκρατικών διαδικασιών που αντιμετωπίζουν οι επίδοξοι επενδυτές.

Και γενικότερα, όμως, στόχο της κυβέρνησης θα πρέπει να αποτελέσει η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης και των επενδύσεων, με παρεμβάσεις όπως:

• Απλοποίηση των διαδικασιών για την έναρξη και επέκταση επιχειρήσεων.

• Απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης επενδύσεων, ειδικά σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την απασχόληση.

• Εφαρμογή ρυθμιστικών πλαισίων που καθορίζουν με σαφήνεια τους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές χρήσης γης.

• Μείωση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων, με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν την αδειοδότηση σημαντικών επενδύσεων.

• Επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίου για τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, με βάση και τη σχετική πρόταση που έχει καταθέσει το Ε.Β.Ε.Α.

• Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων για το άνοιγμα κλειστών αγορών και επαγγελμάτων.

• Απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς προϊόντων και μείωση της κρατικής παρέμβασης.
Σε κάθε περίπτωση η νέα κυβέρνηση θα έχει εξαιρετικά δύσκολο έργο, όχι μόνο γιατί θα πρέπει να λάβει αποφάσεις και να προχωρήσει μεταρρυθμίσεις αγνοώντας το πολιτικό κόστος, αλλά και γιατί θα πρέπει να πείσει τους δανειστές μας για την εφαρμογή στην Ελλάδα μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής, δεδομένου ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν επέφεραν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αντίθετα μάλιστα επέτειναν το μαύρο κύκλο της ύφεσης».