Μαύρα σενάρια για Ελλάδα και Ευρώπη από την Fitch

Σε νεότερη της έκθεση, ο διεθνής οίκος Fitch Ratings, προβλέπει δυσμενή σενάρια για την Ευρωζώνη, κυρίως για την Ελλάδα.

Η Ευρωζώνη θα καταφέρει να επιβιώσει από την κρίση χρέους χωρίς απώλειες, σύμφωνα με την έκθεση. Η έξοδος της Ελλάδας είναι πάντως το πιθανότερο ενδεχόμενο. Σε μια τέτοια περίπτωση η χώρα θα πρέπει να γυρίσει στη δραχμή και να χρεοκοπήσει.

Στη συνέχεια σημειώνεται πως το αποτέλεσμα, όσον αφορά στην υποβάθμιση άλλων χωρών, θα εξαρτηθεί από το επίπεδο μετάδοσης που θα πηγάζει από την έξοδο της Ελλάδας. Τότε ο οίκος θα τοποθετήσει καθεστώς παρακολούθησης σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης εκτός από την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, τις οποίες θα υποβαθμίσει. Το πιο ήπιο σενάριο πάντως είναι πως ορισμένες χώρες θα υποβαθμιστούν πιθανότατα

Η πλειοψηφία των κρατών της Ευρωζώνης έχουν αρνητικό outlook γεγονός που αντανακλά το οικονομικό κόστος της κρίσης και την ενίσχυση των πολιτικών εντάσεων θέτοντας εμπόδια την εφαρμογή των μέτρων. Ο οίκος σημειώνει πως η κρίση φανέρωσε τα ελαττώματα της νομισματικής ένωσης αναδεικνύοντας την ανάγκη θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων ώστε να γίνει ένας βιώσιμος οργανισμός μακροπρόθεσμα.

Για την επίλυση της κρίσης απαιτούνται επιπλέον μέτρα υποστηρίζει ο οίκος, ο οποίος ωστόσο θεωρεί πως η δημοσιονομική λιτότητα, τα μέτρα από κάθε χώρα ξεχωριστά, τα προγράμματα δομικών μεταρρυθμίσεων και η ενίσχυση των περιφερειακών χωρών είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.