Μείωση νέων παραγγελιών στη βιομηχανία τον Μάρτιο

Κάμψη 3,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον μήνα Μάρτιο του 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2011, έναντι μείωσης 7,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Απριλίου 2011 – Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Απριλίου 2010 – Μαρτίου 2011, υποχώρησε κατά 3,1%, έναντι αύξησης 4,9% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2011, παρουσίασε μείωση 4,3%, έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 – Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2010 – Μαρτίου 2011, παρουσίασε αύξηση 6,0%, έναντι αύξησης 6,9% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.