>Μείωση των χορηγήσεων ζητά η τρόικα

>
Η επιχειρησιακή στρατηγική των τραπεζών, η πορεία των λειτουργικών τους εξόδων και οι εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων πέραν εκείνων που προσωρινά παρέχει το Ευρωσύστημα βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει το κλιμάκιο της τρόικας με στελέχη ελληνικών τραπεζών.

Το κλιμάκιο του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Κομισιόν έχει ήδη επισκεφθεί την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί την Αγροτική Τράπεζα. Η τρόικα φέρεται να δίδει μεγάλο βάρος στην διασφάλιση των ισολογισμών των τραπεζών , κυρίως μέσω της εγγραφής αυξημένων προβλέψεων και τον περιορισμό των νέων δανείων.

Συγκεκριμένα η τρόικα θεωρεί πως επιβάλλεται οι τράπεζες να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση του αποθέματος των προβλέψεών τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου ακόμη και εάν αυτό συνεπάγεται αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα. Ζητούν δε την διατήρηση των τραπεζών στα ενδεδειγμένα επίπεδα κεφαλαιακής βάσης και λελογισμένη χρήση των κεφαλαίων, καθώς σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα οι εξελίξεις εξακολουθούν να περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή μείωση των καταθέσεων, τις υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου που συμπαρέσυραν και τις αξιολογήσεις των τραπεζών, την αδυναμία των τραπεζών να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, αλλά και το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις των προϊόντων που οι τράπεζες χρησιμοποιούν ως ενέχυρο για τη λήψη χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (τραπεζικών ομολόγων, καλυμμένων ομολογιών, κ.ά.) έχουν μειωθεί η τρόικα ζητεί από τις τράπεζες να μειώσουν τις χορηγήσεις και να επικεντρωθούν στην περικοπή των εξόδων και να βρουν εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων.