Μείωση 15% στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα το 2012

Και όμως υπάρχουν και στόχοι του Μνημονίου που επιτυγχάνονται και μάλιστα νωρίτερα από την προκαθορισμένη χρονική στιγμή… Συγκεκριμένα, κατά δύο έτη νωρίτερα θα επιτευχθεί ο στόχος του 2ου Μνημονίου για μείωση του μισθών κατά 15% έως το τέλος του 2014.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, ο στόχος αυτός θα έχει επιτευχθεί έως το τέλος του 2012.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η μείωση του βασικού μισθού που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ τον περασμένο Φεβρουάριο (22%) μεταδόθηκε με απρόβλεπτα γρήγορους ρυθμούς στις άλλες κατηγορίες των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Η εν λόγω κυβερνητική πηγή, μιλώντας στο Capital.gr σημείωσε ότι:

* Η ραγδαία μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα οδηγήσει σε ύφεση 5,8 έως 6,25% το 2012 και όχι σε 4,8-5,2% όπως προβλέπει έως τώρα επισήμως η τρόικα και το Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο υπάρχουν και προβλέψεις κρατικού ενδιαφέροντος τμήματος προβλέψεων, σύμφωνα με τις οποίες η ύφεση 6% αποτελεί το αισιόδοξο σενάριο.

* Παρά τη μείωση των μισθών κατά 30% κατά την τελευταία τετραετία (2009-12), η ανεργία εκτινάχτηκε κατά το ίδιο διάστημα, δύο φορές περισσότερο, δηλαδή κατά 62%. Μ΄ άλλα λόγια η μείωση του κόστους εργασίας δεν δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, όπως αρχικά προβλεπόταν από την τρόικα.

Η… πρόωρη επίτευξη των Μνημονιακών στόχων μείωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

1.  Στη μαζική επέκταση των ατομικών συμβάσεων:  Το γεγονός ότι το 80% του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα απασχολείται σε μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 5 ατόμων, κάνει αδύνατη την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ενθαρρύνει την υπογραφή ατομικών συμβάσεων. Το μόνο μισθολογικό όριο σ΄ αυτές είναι -στην καλύτερη περίπτωση- ο νέος βασικός μισθός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2. Στη μαζική επέκταση της ελαστικής απασχόλησης: Σε 300.000 ανέρχονται οι ελαστικά απασχολούμενοι και αποτελούν το 16% του συνολικού εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα. Οι μισές από τις προσλήψεις που γίνονται καθημερινά αφορούν ελαστική απασχόληση -εκ περιτροπής ή μερική απασχόληση- η οποία προφανώς αμείβεται με υποδεέστερους όρους από την “μόνιμη”.

3. Στην πίεση των κλαδικών εργοδοτικών ενώσεων για οριζόντιες μειώσεις από 15 έως 25%. Βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση χαμηλότερων μισθών σε όλο τον ιδιωτικό τομέα παίζει ο κλάδος των εμπόρων, όπου απασχολείται το 1/3 περίπου των μισθωτών και οι εργοδότες ζητούν μειώσεις έως και 20% στη νέα κλαδική σύμβαση.