>Μερική και όχι ολική αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών εξετάζουν 5 τράπεζες – Τι θα πράξει η ΤτΕ – Πότε θα δώσει το πράσινο φως;

>
Υπέρ της μερικής και όχι ολικής αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών τάσσονται ορισμένες διοικήσεις τραπεζών που έλαβαν οικονομική ενίσχυση από το ελληνικό δημόσιο.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες 5 τράπεζες έχουν εξετάσει την μερική αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών, το έχουν συζητήσει με την ΤτΕ και το ελληνικό δημόσιο και φαίνεται ότι η λύση αυτή τελικά μπορεί να υλοποιηθεί.

Η μερική αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών εξυπηρετεί 3 λόγους
1)Υπάρχουν τράπεζες που αν αποπληρώσουν τις προνομιούχες μετοχές θα έχουν κεφαλαιακό πρόβλημα.
2)Θα δείξουν ότι επιστρέφουν κεφάλαια στο δημόσιο αλλά κρατώντας μέρος των προνομιούχων θα συντηρούν και τους δικούς τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
3)Εναρμονίζονται και με τις επιταγές της Τρόικα η οποία έχει καταστήσει σαφές προς τις τράπεζες ότι πρέπει να σκέπτονται την αποπληρωμή των κεφαλαίων που έχουν λάβει από το δημόσιο.
Είναι προφανές ότι η αποπληρωμή περνάει από την ΤτΕ η οποία εν μέσω μιας διογκούμενης αβεβαιότητας δεν θα δώσει εύκολα το πράσινο φως.
Η ΤτΕ θεωρεί και ορθά ότι πρώτα να υλοποιηθούν τα ευρωπαϊκά stress tests και να ξεκινήσει αποκλιμάκωση των NPLs των προβληματικών δανείων και εν συνεχεία θα εγκρίνει τα αιτήματα για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών.
Μέχρι τώρα η Εθνική η Attica bank και το ΤΤ έχουν υποβάλλει αίτημα να αποπληρώσουν τις προνομιούχες μετοχές.
Και οι 3 τράπεζες πληρούν τα βασικά κριτήρια η μεν Εθνική καθώς θα διαθέτει 15% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και η δε Attica bank 19% περίπου και 16% το ΤΤ.
Παρ΄ ότι έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις διαφαίνονται καθυστερήσεις. Ωστόσο είναι εύλογο η ΤτΕ να μην βιάζεται να δώσει το πράσινο φως ώστε οι τράπεζες να επιστρέψουν τα κεφάλαια στο ελληνικό δημόσιο.
Με βάση τα έως τώρα δεδομένα μόνο η Εθνική πληρεί απόλυτα τις προϋποθέσεις ώστε να επιστρέψει τα 350 εκατ ευρώ στο ελληνικό δημόσιο από το σκέλος των προνομιούχων μετοχών.
Για τις υπόλοιπες τράπεζες υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά για άλλες μικρότερα και άλλες μεγαλύτερα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι 3 η 4 τράπεζες δεν θα πάρουν το πράσινο φως με βάση τα τωρινά δεδομένα τα οποία θα αλλάξουν μόνο αν προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Χρονοδιαγραμματικά θα μπορούσαν να εξελιχθούν ως εξής οι διαδικασίες αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών.
Εθνική θα πάρει το πράσινο φως το Καλοκαίρι.
Η Attica bank επίσης το Καλοκαίρι
Πιθανότατα και το ΤΤ το Καλοκαίρι
Η Eurobank θα λάβει 550 εκατ ευρώ από την Πολωνία και προφανώς θα αποκτήσει κεφαλαιακό πλεονέκτημα αλλά δεν εξετάζει αποπληρωμή. Ίσως μερική αποπληρωμή αλλά στο μέλλον.
Η Alpha bank δεν εξετάζει αποπληρωμή μέσα στο 2011. Εξετάζει και την μερική αποπληρωμή.
Η Πειραιώς υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ ευρώ και προφανώς θα μπορεί να αποπληρώσει τα 370 εκατ προς το δημόσιο εφόσον ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των NPLs αλλά δεν θα το πράξει άμεσα. Από το 2012 είναι ο στόχος.
Οι κυπριακές τράπεζες δεν έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το ελληνικό δημόσιο.
Η ΑΤΕ δεν θα αποπληρώσει ποτέ τις προνομιούχες μετοχές αλλά θα μετατραπούν σε κοινές.
Η Proton bank θα εκδώσει ομολογιακό δάνειο 50 εκατ ευρώ πιθανώς αλλά δεν εξετάζει αποπληρωμή μέσα το 2011.