ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ

Οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τα ΕΛΤΑ, είναι διαδικασία που υλοποιείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα τελευταία 17 χρόνια, για την κάλυψη…
έκτακτων και περιοδικών αναγκών, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση των ΕΛΤΑ, παρεμβαίνοντας στο θέμα που δημιουργήθηκε μετά τη χθεσινή καταγγελία της ΝΔ για ρουσφετολογικές προσλήψεις.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για συμβάσεις εργασίας 4μηνης ή 8μηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ διαδικασία η οποία διασφαλίζει το αδιάβλητο, τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα των κριτηρίων, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Τα αποτελέσματα επικυρώνονται από το ΑΣΕΠ.

Όπως εξάλλου επισημαίνεται, η διαδικασία για την υλοποίηση των προσλήψεων του 2012 έχει ξεκινήσει, όπως κάθε χρόνο, από το Δεκέμβριο και αφορά 2.340 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, που κατανέμονται σε όλο το έτος. Ορισμένες προσλήψεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι επόμενες προβλέπεται να προκηρυχθούν από τον Ιούνιο και μετά, συμπληρώνει στην ανακοίνωσή της η διοίκηση των ΕΛΤΑ.