>Μετά την Εθνική και την Attica bank ποιος έχει σειρά να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές στο δημόσιο;

>

Μέχρι τώρα δύο τράπεζες έχουν πάρει την πρωτοβουλία να αποπληρώσουν τις προνομιούχες μετοχές που έλαβαν από το ελληνικό δημόσιο ως κεφαλαιακή ενίσχυση.

Η  Εθνική αποφάσισε  στην Γενική συνέλευση την εξαγορά προνομιούχων μετοχών ύψους 350 εκατ ευρώ.

Η Εθνική συγκέντρωσε 1,8 δις ευρώ, θα συγκεντρώσει ίσως 1,2 δις ευρώ και από την Finansbank και διαθέτει πλέον επάρκεια κεφαλαίων ώστε να αποπληρώσει τα 350 εκατ ευρώ.
Μετά την Εθνική ακολούθησε η Attica bank. Στην εξαγορά των προνομιούχων μετοχών ύψους 100,2 εκατ ευρώ θα προχωρήσει άμεσα η Attica bank.
Η τράπεζα διαθέτει πάνω από 535 εκατ ευρώ κεφάλαια και ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 19% και ως εκ τούτου δύναται να αποπληρώσει τα κεφάλαια που έλαβε από το δημόσιο.
Η Attica bank έτσι είναι η δεύτερη τράπεζα που θα αποπληρώσει τα κεφάλαια που έλαβε από το ελληνικό δημόσιο.
Οι ελληνικές τράπεζες έλαβαν 4 δις ευρώ υπό την μορφή προνομιούχων μετοχών από το ελληνικό δημόσιο.
Συγκεκριμένα 350 εκατ η Εθνική, 950 εκατ η Alpha, 950 εκατ η Eurobank, 370 εκατ η Πειραιώς, 675 εκατ η ΑΤΕ, 225 εκατ το ΤΤ 100 εκατ η Attica Bank κ.α.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν της ΑΤΕ που εμφανίζει αντικειμενικό πρόβλημα στην αποπληρωμή των 675 εκατ ευρώ τα μεγάλα ποσά θα κληθούν να αποπληρώσουν η Alpha και η Eurobank.
Συνολικά 2 δις ευρώ. Η Eurobank θα συγκεντρώσει 550 με 600 εκατ από την Polbank στην Πολωνία, ενώ η Alpha δεν εξετάζει αύξηση κεφαλαίου.
Από τις τράπεζες που θα μπορούσαν άμεσα να αποπληρώσουν τα κεφάλαια που έλαβαν από το ελληνικό δημόσιο είναι η Eurobank μετά το deal με την Polbank, υπό προϋποθέσεις το ΤΤ καθώς τα κεφάλαια του διαμορφώνονται στα 910 εκατ, η Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου όμως των 800 εκατ ευρώ.